ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affix a seal

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affix a seal-, *affix a seal*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำตรา[V] seal, See also: affix a seal, Syn. ประจำครั่ง, Example: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา, Thai definition: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ประทับตรา[V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal   FR: apposer un cachet
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal   FR: sceller

Japanese-English: EDICT Dictionary
判を押す[はんをおす, hanwoosu] (exp,v5s) to affix a seal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top