ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีตรา

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีตรา-, *ตีตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตรา[V] seal, See also: stamp with seal, affix a seal, Syn. ประทับตรา, Example: บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในกรุงเทพฯจะส่งจดหมายเอง โดยตีตราประทับของบริษัทตน และฝากส่งลงเรือไปยังสิงคโปร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
Women branded by men are like cattle waiting to be slaughtered.ผู้หญิงถูกตีตราโดยผู้ชาย เหมือนสัตว์ในคอกรอโดนเชือด Wild Reeds (1994)
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา The Corporation (2003)
But if you win... then they'll be beaten by a loser.เกิดอะไรกันขึ้น ไอ้เวรนั่นตีตราฉัน Harold (2008)
Off the market for good?สินค้าดีตีตราจองยังวะ? I Don't Wanna Know (2008)
Reporting it just labels me.รายงานนั่นจะตีตราฉันว่า Emancipation (2008)
That prick fucking branded me!ไอ้เวรนั่นตีตราฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We don't need to put labels on it.ไม่เห็นจำเป็นจะต้องตีตราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเลย 500 Days of Summer (2009)
You start putting labels on it, that's like the kiss of death.แล้วถ้าเราเริ่มคิดจะตีตราเป็นเจ้าของกันและกัน มันเท่ากับหายนะเลยนะ 500 Days of Summer (2009)
Look, we don't have to put a label on it.คุณฟังผมนะ เราไม่จำเป็นต้องตีตรากันและกันก็ได้ 500 Days of Summer (2009)
And who knows what the future holds for us?เราไม่รู้สึกว่าจำเป็นที่จะตีตรามัน แล้วใครจะรู้ว่าอนาคตแบบไหนรอเราอยู่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- I was recognized as a survivorหนูถูกตีตราว่าเป็นผู้รอดชีวิต Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
maverick(แมฟ'เวอริค,แมฟ'ริค) n. วัวที่ยังไม่ตีตรา,ผู้เป็นอิสระและ แยกตัวจากเพื่อนฝูง
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top