ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งที่ใช้ผนึก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งที่ใช้ผนึก-, *สิ่งที่ใช้ผนึก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สิ่งที่ใช้ผนึก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สิ่งที่ใช้ผนึก*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sealant[N] สารผนึก, See also: กาว, น้ำยาผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, Syn. sealer
sealer[N] ผู้ปิดผนึก, See also: ผู้ประทับตรา, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักไปรษณียภัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
sealer(ซีล'เลอะ) n. ผู้ผนึก,ผู้ปิดผนึก,เครื่องผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,นักล่าแมวน้ำ,เรือล่าแมวน้ำ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top