ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delivery

D IH0 L IH1 V ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delivery-, *delivery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delivery(n) การคลอดลูก, Syn. childbirth, labor
delivery(n) การส่ง, See also: การส่งสินค้า, การส่งสาร, Syn. conveyance, transfer
deliveryman(n) คนส่งสินค้า, See also: คนส่งของ, Syn. courier, errand boy, messenger
delivery room(n) ห้องคลอด
delivery room(n) ห้องยืมคืนหนังสือ (ในห้องสมุด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง, การนำส่ง, การกล่าว, การกล่าวสุนทรพจน์, การโยน (ลูกบอล) , สิ่งที่นำส่ง, การคลอดบุตร, การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
delivery roomn. ห้องคลอด
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง, เก็บเงินเมื่อได้รับของ
express deliveryn. การส่งด่วน, การขนส่งด่วน.

English-Thai: Nontri Dictionary
delivery(n) การพูดจา, การกล่าวสุนทรพจน์, การส่งมอบ, การคลอดลูก
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delivery๑. การคลอด [ มีความหมายเหมือนกับ accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocus ]๒. การเอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliveryการคลอด [ ดู parturition ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deliveryการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery guarantee coverความคุ้มครองการส่งมอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery orderใบสั่งปล่อยสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery room; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery, manualการส่งมอบโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deliveryการทำคลอด, การคลอด, เด็กเกิด, คลอด, ระยะคลอด [การแพทย์]
Delivery (Obstetrics))การทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Delivery Careการดูแลขณะคลอด [การแพทย์]
Delivery of Babyการทำคลอด [การแพทย์]
Delivery of goodsการส่งมอบสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Delivery of goodsการรับขนสินค้า [TU Subject Heading]
Delivery of goods (Law)การรับขนสินค้า (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Delivery of Second Twinการคลอดทารกรายที่สอง [การแพทย์]
Delivery Processการคลอด [การแพทย์]
Delivery Systemระบบการให้บริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How 'bout a delivery man? - I don't know how to drive.คุณเข้าชมรมหรือเปล่า Big (1988)
Well, I have a delivery date this morning.เอาล่ะ ผมจะส่งของไปพรุ่งนี้เช้านะครับ Mannequin: On the Move (1991)
I'm supposed to be meeting a delivery for Cristo Lemonade, but I dropped my ham and cheese and mustard all over the order.ผมต้องไปพบกับ คนส่งน้ำมะนาว คริสโท้ แต่ผมทำชีสกับมัสตาท หกเละใบสั่งของหมดเลย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The delivery was never made.การส่งของเลยถูกยกเลิก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Guess who ordered the delivery that afternoon?ทายสิ ว่าใครสั่งให้ส่งของตอนบ่ายวันนั้น ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
Delivery for Dufresne.การส่งมอบสำหรับ Dufresne The Shawshank Redemption (1994)
We take the delivery of cash from Van Zant... then I drop a deposit on Kelso for this bank.เราจะไปรับเงินสดจากแวนแซนท์ ฉันจะมัดจำให้เคลโซ่เรื่องแบงค์นั่น Heat (1995)
You're carrying a delivery meant for us!เธอเป็นผู้นำส่งสาร ซึ่งมีความหมายต่อพวกเรา Pi (1998)
Our unit will not take action till our mole has pinned down the delivery locationหน่วยของเราจะลงมือ เมื่อเป้าหมายไปถึงจุดส่งของ Infernal Affairs (2002)
They are taking delivery Get ready for actionมันรับของแล้วเตรียมลงมือ Infernal Affairs (2002)
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus, คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน Girl with a Pearl Earring (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliveryAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
deliveryCan you absolutely assure delivery by August 15?
deliveryCan you make it special delivery?
deliveryDelivery is not included in the price.
deliveryDelivery of the materials took two whole months so it will be late for the 12th of December.
deliveryDo not sign a delivery receipt unless it accurately lists the goods received.
deliveryDo you change for delivery?
deliveryDo you charge for delivery?
deliveryI attributed the delay in delivery to a traffic jam.
deliveryIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
deliveryI had a difficult delivery last time.
deliveryI had an easy delivery last time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูติกรรม(n) childbirth, See also: delivery, Syn. การคลอดบุตร, การคลอด, Example: ชั้น 3 ของโรงพยาบาลจัดให้เป็นแผนกงานสูติกรรมและหอผู้ป่วยใน
ใบตราส่ง(n) delivery order, Syn. ใบส่งของ, ใบส่งสินค้า, Example: เจ้าหน้าที่ให้ฉันเซ็นชื่อในใบตราส่งเพื่อแสดงว่าได้รับของเรียบร้อยแล้ว, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานการรับขนของให้ตามข้อตกลง, Notes: (กฎหมาย)
การจัดส่ง(n) distribution, See also: delivery, Example: การจัดส่งสินค้าสมัยปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งปล่อยสินค้า[baisang plǿi sinkhā] (n, exp) EN: delivery order ; D/O
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [ f ] ; bon de livraison [ m ]
ใบส่งสินค้า[bai song sinkhā] (n, exp) EN: delivery order
ใบตราส่ง[baitrāsong] (n) EN: delivery order
บริการจัดส่ง[børikān jat song] (n, exp) EN: delivery service  FR: service de livraison [ m ]
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[chamra ngoen meūa songmøp sinkhā] (v, exp) EN: payable on delivery
จ่ายสินค้า[jāi sinkhā] (v, exp) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng] (xp) EN: payable within 10 days after delivery
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā] (n, exp) EN: cash on delivery (COD)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELIVERY D IH0 L IH1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delivery (n) dˈɪlˈɪvəriː (d i1 l i1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce), #13,525 [Add to Longdo]
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, / ] delivery room (in hospital); labour ward, #29,828 [Add to Longdo]
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, / ] delivery period, #62,114 [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, / ] delivery (of mail) [Add to Longdo]
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] delivery address [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beförderungsentgelt { n }delivery fee [Add to Longdo]
Kreißsaal { m }delivery room [Add to Longdo]
Lieferauto { n }; Lieferwagen { m }delivery van; delivery truck [ Am. ] [Add to Longdo]
Lieferbedingungen { pl }; Lieferkonditionen { pl }delivery conditions [Add to Longdo]
Liefergegenstand { m }delivery item; article of sale [Add to Longdo]
Lieferung { f }; Auslieferung { f }; Anlieferung { f }; Ablieferung { f }; Zustellung { f } | Lieferungen { pl }delivery | deliveries [Add to Longdo]
Lieferschein { m } | Lieferpapiere { pl }; Lieferscheine { pl }delivery note; bill of delivery | delivery notes; bills of delivery [Add to Longdo]
Lieferprogramm { n }delivery program [Add to Longdo]
Lieferzeit { f } | Lieferzeiten { pl } | innerhalb der Lieferzeit liefendelivery time; time of delivery | delivery times | to deliver within the specified time [Add to Longdo]
Waffenlieferung { f } | Waffenlieferungen { pl }delivery of arms | deliveries of arms [Add to Longdo]
Warenlieferung { f }delivery of goods [Add to Longdo]
Zustellfirma { f }; Zusteller { m }delivery agent [Add to Longdo]
Zustellungsgebühr { f }; Zustellgebühr { f } | Zustellungsgebühren { pl }; Zustellgebühren { pl }delivery charge | delivery charges [Add to Longdo]
Lieferwagen { m }delivery van; light delivery truck [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
ゆうパック[yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
キャッシュオンデリバリー[kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
コレクトオンデリバリー[korekutoonderibari-] (n) collect on delivery [Add to Longdo]
デリバリー[deribari-] (n) delivery [Add to Longdo]
ドラッグデリバリーシステム[doragguderibari-shisutemu] (n) drug delivery system [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) { comp } delivery via bureaufax service; PD PR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test [Add to Longdo]
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pronunciation \Pro*nun`ci*a"tion\ (?; 277), n. [F.
   pronunciation, L. pronunciatio. See {Pronounce}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of uttering with articulation; the act of giving
    the proper sound and accent; utterance; as, the
    pronunciation of syllables of words; distinct or
    indistinct pronunciation.
    [1913 Webster]
 
   2. The mode of uttering words or sentences.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) The art of manner of uttering a discourse publicly
    with propriety and gracefulness; -- now called {delivery}.
    --J. Q. Adams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delivery \De*liv"er*y\, n.; pl. {Deliveries}.
   1. The act of delivering from restraint; rescue; release;
    liberation; as, the delivery of a captive from his
    dungeon.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of delivering up or over; surrender; transfer of
    the body or substance of a thing; distribution; as, the
    delivery of a fort, of hostages, of a criminal, of goods,
    of letters.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or style of utterance; manner of speaking; as, a
    good delivery; a clear delivery.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of giving birth; parturition; the expulsion or
    extraction of a fetus and its membranes.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of exerting one's strength or limbs.
    [1913 Webster]
 
       Neater limbs and freer delivery.   --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   6. The act or manner of delivering a ball; as, the pitcher
    has a swift delivery.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delivery
   n 1: the act of delivering or distributing something (as goods
      or mail); "his reluctant delivery of bad news" [syn:
      {delivery}, {bringing}]
   2: the event of giving birth; "she had a difficult delivery"
   3: your characteristic style or manner of expressing yourself
     orally; "his manner of speaking was quite abrupt"; "her
     speech was barren of southernisms"; "I detected a slight
     accent in his speech" [syn: {manner of speaking}, {speech},
     {delivery}]
   4: the voluntary transfer of something (title or possession)
     from one party to another [syn: {delivery}, {livery}, {legal
     transfer}]
   5: (baseball) the act of throwing a baseball by a pitcher to a
     batter [syn: {pitch}, {delivery}]
   6: recovery or preservation from loss or danger; "work is the
     deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of
     lives" [syn: {rescue}, {deliverance}, {delivery}, {saving}]
   7: the act of delivering a child [syn: {delivery}, {obstetrical
     delivery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top