ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระถาง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระถาง-, *กระถาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถาง[N] pot, See also: pitcher, vessel, Example: น้องเป็นคนมือหนัก ทำกระถาง อ่าง ไห หลายใบแตกหักเสียหายจนพ่อโกรธ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่างๆ สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ และอื่นๆ
กระถางธูป[N] joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
กระถางดอกไม้[N] flowerpot, See also: pot, Example: แถวนี้ทุกบ้านนิยมเอากระถางดอกไม้นานาชนิดปลูกประดับไว้ตามริมหน้าต่างบ้าน, Count unit: ใบ, ลูก
กระถางต้นไม้[N] flowerpot, See also: pot, Example: ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยกระถางต้นไม้ทำให้ดูเจริญหูเจริญตา, Count unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระถางน. ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่าง ๆ สำหรับปลูกต้นไม้ หรือใส่ของอื่น ๆ เช่น กระถางต้นไม้ กระถางธูป.
กระถางธูปน. กระถางที่บรรจุทรายหรือข้าวสาร สำหรับปักธูป .

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can hide the money under the flowerpots.เราเอาเงินมาซ่อนใต้กระถางต้นไม้ The Pianist (2002)
This is the best place for it. No one would think of looking under the flowerpot.ซ่อนเงินตรงนี้แหละดีที่สุด ไม่มีใครมาขุดใต้กระถางต้นไม้หรอก The Pianist (2002)
Look. The watch we put under the flowerpot and the money we stuff in the violin.เอางี้ เราซ่อนนาฬิกาไว้ใต้กระถาง และซ่อนเงินไว้ในไวโอลิน The Pianist (2002)
Today we're going to re-pot Mandrakes.วันนี้เราจะเปลี่ยนกระถาง ให้เป็นต้นแมนเดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You pull it sharply up out of the pot.แล้วดึงมันออกจากกระถางอย่างแรง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm.ก็ใส่ลงไปในอีกกระถาง และเติมดินลงไปนิดหน่อยเพื่อให้อบอุ่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Right, on we go. Plenty of pots to go around.เอ้า เริ่มได้แล้ว มีกระถางเยอะแยะแถวนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Give me the keys It wasn't under the flower potงั้นฉันขอกุญแจหน่อยค่ะ มันไม่ได้อยู่ใต้กระถางนะค่ะ Paris ei yeonin (2004)
She grew Scarlet Carsons for me in our window box and our place always smelt of roses.เธอปลูก สกาเล็ต คาร์สัน ให้ฉัน ในกระถางริมหน้าต่าง... ...ในรังรักของเรา มีแต่กลิ่นกุหลาบ V for Vendetta (2005)
That plant has been moved recently.กระถางต้นไม้ถูกย้ายเมื่อเร็วๆนี้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Chairs, potted plants, anything!เก้าอี้, กระถางต้นไม้ อื่น ๆ! Art of Fighting (2006)
Because of that flowerpot he threw?เพราะว่ากระถางดอกไม้ที่เขาขว้างไป Art of Fighting (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel   FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระถางดอกไม้[n. exp.] (krathāng døkmāi) EN: flowerpot   FR: pot de fleurs [m]
กระถางน้ำ[n. exp.] (krathāng nām) EN: water basin ; water bowl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censer[N] กระถางธูป, Syn. thurible
fernery[N] สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น
flowerpot[N] กระถางดอกไม้, See also: กระถางต้นไม้
planter[N] กระถาง
pot[N] ภาชนะดินเผา, See also: กระถางดินเผา
window box[N] กระถางต้นไม้ที่เป็นกล่องแคบๆ ที่วางไว้ข้างหน้าต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censer(เซน'เซอะ) n. กระถางรูป,ภาชนะเผาเครื่องกำยาน
jardineren. กระถางต้นไม้,ผักหั้นและต้มสุก
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
potted(พอท'ทิด) adj. ใส่หม้อ,ใส่กระถาง,ย้ายลงกระถาง,ดองในหม้อหรือโถหรือโหล,เมาเหล้า
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn

English-Thai: Nontri Dictionary
censer(n) กระถางธูป
cresset(n) กระถางคบเพลิง
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top