Search result for

hawk

(101 entries)
(0.8054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hawk-, *hawk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hawk[N] ผู้สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต, See also: ผู้ใฝ่สงคราม
hawk[N] เหยี่ยว
hawk[VT] เร่ขาย (ของเล็กๆน้อยๆ) ตามถนน หรือตามบ้าน, Syn. huclster, peddle, vend
hawk[VI] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawk[VT] ขากเสลด, See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawkish[ADJ] ซึ่งชอบที่จะใช้นโยบายทางการทหารเข้าแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต, See also: ซึ่งกระหายสงคราม, Ant. dovish
hawk-eyed[ADJ] ซึ่งมีตาที่แหลมคมเหมือนตาเหยี่ยว, See also: ซึ่งมีสายตาที่ดีมาก, Syn. eagle-eyed, sharp-eyed, sharp-sighted
hawk round[PHRV] เร่ขาย, See also: ขายของ, Syn. invite over, have round
hawk around[PHRV] เร่ขาย, See also: ขายของ, Syn. invite over, have round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
hawk-eyedadj. ซึ่งมีตาที่แหลมคม,ตาเหยี่ยว
hawker(ฮอ'เคอะ) n. คนที่ใช้เหยี่ยวล่านก,คนเร่ขาย, Syn. huckster,peddler,crier
hawkishadj. คล้ายเหยี่ยว,ชอบรบ,กระหายสงคราม
hawkshawn. นักสืบ
goshawk(กอส'ฮอค) n. เหยี่ยวปีกสั้นจำพวกหนึ่ง
mohawk(โม`ฮอค) n.ชนชาวเผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง
tomahawk(ทอม'มะฮอค) n. ขวานขนาดเบาของอินเดียแดง,ขวานหิน vt. ทำร้ายหรือโจมตีด้วยขวานดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
hawk(vi,vt) เร่ขาย,ขายเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hawk, warผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am so proud to welcome Dr. Stephen Hawking.ฉันภูมิใจ ที่จะต้อนรับ เขา ด๊อกเตอร์ สตีเฟ่น ฮ๊อปกิ้น Superhero Movie (2008)
Dr. Hawking, I am such a fan.คุณ ฮ๊อคกิ้น ฉันเป็นแฟนคุณ Superhero Movie (2008)
Hawking's lab is in the physics building.ห้องแลป ของ ฮ๊อคกิ้น \ ในตึกฟิสิกส์ Superhero Movie (2008)
- You said it, Dr. Hawking.คุณพูดถูก.. ด็อกเตอร์ฮ็อคกิ้น เวรล่ะ! Superhero Movie (2008)
General Hawk. Afghanistan, NATO forward command.นายพลฮอว์ด อัฟกานิฐาน นาโต้ หน่วยรบแนวรุก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Your job, Captain, was to protect them, and if it wasn't for General Hawk, you'd have failed.หน้าที่คุณผู้กอง คือปกป้องมันให้ได้ นี้ถ้าไม่ใช่ เพราะนายพล ฮอว์ค คุณคงล้มเหลวไปแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
General Hawk is stable now, but he won't be conscious for another day or so.นายพล ฮอว์ค อาการยังทรงตัว แต่ยังไม่ได้ สติไปอีก 2 วัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All the men we lost, General Hawk wounded, my neck just doesn't seem important.ฉันโดนแค่นี้ ไม่สำคัญหรอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Black Hawk's waiting!แบล็คฮอว์ค รออยู่! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All teams, listen up, this is General Hawk.ทุกทีม, ฟังทางนี้, นี่คือ.. นายพลฮอล์ค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
General Hawk, we've lost our engines. We're completely disabled.นายพลฮอร์ค, เครื่องยนต์เราเสียหาย เราทำอะไรไม่ได้แล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Black Hawks, clear to land.แบล็คฮ็อคลงจอดได้เลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hawkAgain Hawking was almost ready to give up.
hawkHawking went back to his studies.
hawkFor Hawking, writing this book was not easy.
hawkThe words Dr. Hawking was choosing this morning would be printed out and sent to the publisher of his book.
hawkOne October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.
hawkThe hawk circled round in the sky.
hawkMr Hawk is a kind gentleman.
hawkWhen he started the book, Hawking was unable to write by hand at all.
hawkThe hawk has piercing eyes.
hawkRejecting the urging of his physician father to study medicine, Hawking chose instead to concentrate on mathematics and physics.
hawkIt was clear that Hawking would live longer than was first thought.
hawkThen Hawking wanted to finish his degree, work at Cambridge, and keep on living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่[V] wander about, See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate, Example: เดี๋ยวนี้เขามีกินมีใช้อย่างสุขสบาย ไม่ต้องไปเร่หาจากใครที่ไหนอีกแล้ว, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
กระ[N] hawksbill turtle, See also: hawk turtle, sea turtle, Eretmochelys Imbricata, Syn. ประ, Example: กระมีลักษณะคล้ายเต่าอาศัยอยู่ในทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าทะเลชนิด Eretmochelys Imbricata ในวงศ์ Cheloniidae หลังเป็นเกล็ดแผ่นโตๆ ดูเหมือนซ้อนเหลื่อมกันอย่างกระเบื้องมุงหลังคา สีน้ำตาลลายเหลือง ปากงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว ขาเเบนเป็นพาย มีไข่กลมเปลือกนิ่มเหนียว ไข่ตามหาดทรายครั้งละ 150-250 ฟอง
นขทารณ์[N] hawk, See also: falcon, Syn. เหยี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
หาบเร่[N] peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย
เร่ขาย[V] peddle, See also: hawk goods, walk (or travel) selling goods or food, Ant. ซื้อ, Example: พนักงานของบริษัทต่างๆ เร่ขายสินค้าไปตามบ้าน, Thai definition: เที่ยวขายสินค้าไปไม่ประจำเป็นตำแหน่งแห่งที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]
อินทรี[n.] (insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
ขวาน[n.] (khwān) EN: axe = ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk   FR: hache [f] ; hachette [f]
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell   
นกอินทรี[n.] (nok insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū yīo lek) EN: Moustached Hawk Cuckoo   FR: Coucou à moustaches [m]
นกคัคคูเหยี่ยวมลายู[n. exp.] (nok khakkhū yīo Malāyū) EN: Malaysian Hawk Cuckoo   FR: Coucou fugitif [m]
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง[n. exp.] (nok khakkhū yīo ok daēng) EN: Hodgson's Hawk Cuckoo   FR: Coucou de Hodgson [m]
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok khakkhū yīo phan Indīa) EN: Common Hawk Cuckoo   FR: Coucou shikra [m] ; Coucou varié [m]
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่[n. exp.] (nok khakkhū yīo yai) EN: Large Hawk Cuckoo   FR: Coucou épervier [m] ; Coucou ordinaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAWK    HH AO1 K
HAWKS    HH AO1 K S
HAWKE    HH AO1 K
HAWKES    HH AO1 K S
HAWKER    HH AO1 K ER0
HAWKEN    HH AO1 K AH0 N
HAWKED    HH AO1 K T
HAWKEY    HH AO1 K IY2
HAWKERS    HH AO1 K ER0 Z
HAWKEYE    HH AO1 K AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hawk    (v) (h oo1 k)
hawks    (v) (h oo1 k s)
hawked    (v) (h oo1 k t)
hawker    (n) (h oo1 k @ r)
hawkers    (n) (h oo1 k @ z)
hawking    (v) (h oo1 k i ng)
hawk-eyed    (j) - (h oo1 k - ai d)
Hawke's Bay    (n) - (h oo2 k s - b ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falke {m} [ornith.] | Falken {pl}hawk | hawks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
クーパー鷂[クーパーはいたか;クーパーハイタカ, ku-pa-haitaka ; ku-pa-haitaka] (n) (uk) Cooper's hawk (Accipiter cooperii) [Add to Longdo]
タカ派;鷹派[タカは(タカ派);たかは(鷹派), taka ha ( taka ha ); takaha ( taka ha )] (n) (See 鳩派) hawks; hardline faction [Add to Longdo]
トマホーク[, tomaho-ku] (n) tomahawk; (P) [Add to Longdo]
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P) [Add to Longdo]
ホシゴンベ[, hoshigonbe] (n) blackside hawkfish (Paracirrhites forsteri) [Add to Longdo]
メガネゴンベ[, meganegonbe] (n) arc-eye hawkfish (Paracirrhites arcatus) [Add to Longdo]
モヒカンカット[, mohikankatto] (n) Mohawk haircut (from Mohican cut) [Add to Longdo]
モホーク[, moho-ku] (n) Mohawk [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, ] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史, #32,648 [Add to Longdo]
霍金斯[Huò jīn sī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ ㄙ, ] Hawkins (name); also written 霍金, #61,293 [Add to Longdo]
玳瑁[dài mào, ㄉㄞˋ ㄇㄠˋ, ] Hawksbill turtle, #66,636 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] hawk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\ (h[add]k), n. [OE. hauk (prob. fr. Icel.), havek,
   AS. hafoc, heafoc; akin to D. havik, OHG. habuh, G. habicht,
   Icel. haukr, Sw. h["o]k, Dan. h["o]g, prob. from the root of
   E. heave.] (Zool.)
   One of numerous species and genera of rapacious birds of the
   family {Falconid[ae]}. They differ from the true falcons in
   lacking the prominent tooth and notch of the bill, and in
   having shorter and less pointed wings. Many are of large size
   and grade into the eagles. Some, as the goshawk, were
   formerly trained like falcons. In a more general sense the
   word is not infrequently applied, also, to true falcons, as
   the sparrow hawk, pigeon hawk, duck hawk, and prairie hawk.
   [1913 Webster]
 
   Note: Among the common American species are the red-tailed
      hawk ({Buteo borealis}); the red-shouldered ({Buteo
      lineatus}); the broad-winged ({Buteo Pennsylvanicus});
      the rough-legged ({Archibuteo lagopus}); the
      sharp-shinned ({Accipiter fuscus}). See {Fishhawk},
      {Goshawk}, {Marsh hawk}, under {Marsh}, {Night hawk},
      under {Night}.
      [1913 Webster]
 
   {Bee hawk} (Zool.), the honey buzzard.
 
   {Eagle hawk}. See under {Eagle}.
 
   {Hawk eagle} (Zool.), an Asiatic bird of the genus
    {Spiz[ae]tus}, or {Limn[ae]tus}, intermediate between the
    hawks and eagles. There are several species.
 
   {Hawk fly} (Zool.), a voracious fly of the family
    {Asilid[ae]}. See {Hornet fly}, under {Hornet}.
 
   {Hawk moth}. (Zool.) See {Hawk moth}, in the Vocabulary.
 
   {Hawk owl}. (Zool.)
   (a) A northern owl ({Surnia ulula}) of Europe and America. It
     flies by day, and in some respects resembles the hawks.
   (b) An owl of India ({Ninox scutellatus}).
 
   {Hawk's bill} (Horology), the pawl for the rack, in the
    striking mechanism of a clock.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\, n. [W. hoch.]
   An effort to force up phlegm from the throat, accompanied
   with noise.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\, v. t. [Akin to D. hauker a hawker, G. h["o]ken,
   h["o]cken, to higgle, to retail, h["o]ke, h["o]ker, a
   higgler, huckster. See {Huckster}.]
   To offer for sale by outcry in the street; to carry
   (merchandise) about from place to place for sale; to peddle;
   as, to hawk goods or pamphlets.
   [1913 Webster]
 
      His works were hawked in every street.  --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\, n. (Masonry)
   A small board, with a handle on the under side, to hold
   mortar.
   [1913 Webster]
 
   {Hawk boy}, an attendant on a plasterer to supply him with
    mortar.
    [1913 Webster] hawkbill

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\ (h[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Hawked} (h[add]kt);
   p. pr. & vb. n. {Hawking}.]
   1. To catch, or attempt to catch, birds by means of hawks
    trained for the purpose, and let loose on the prey; to
    practice falconry.
    [1913 Webster]
 
       A falconer Henry is, when Emma hawks. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To make an attack while on the wing; to soar and strike
    like a hawk; -- generally with at; as, to hawk at flies.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A falcon, towering in her pride of place,
       Was by a mousing owl hawked at and killed. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\, v. i. [W. hochi.]
   To clear the throat with an audible sound by forcing an
   expiratory current of air through the narrow passage between
   the depressed soft palate and the root of the tongue, thus
   aiding in the removal of foreign substances.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hawk \Hawk\, v. t.
   To raise by hawking, as phlegm.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hawk
   n 1: diurnal bird of prey typically having short rounded wings
      and a long tail
   2: an advocate of an aggressive policy on foreign relations
     [syn: {hawk}, {war hawk}] [ant: {dove}, {peacenik}]
   3: a square board with a handle underneath; used by masons to
     hold or carry mortar [syn: {mortarboard}, {hawk}]
   v 1: sell or offer for sale from place to place [syn: {peddle},
      {monger}, {huckster}, {hawk}, {vend}, {pitch}]
   2: hunt with hawks; "the tribes like to hawk in the desert"
   3: clear mucus or food from one's throat; "he cleared his throat
     before he started to speak" [syn: {clear the throat}, {hawk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top