ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mum

M AH1 M   
147 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mum-, *mum*
Possible hiragana form: むん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mum[ADJ] นิ่งเงียบ, See also: ที่ไม่พูดไม่จา, Syn. quiet, silent
mum[VI] สวมหน้ากากเล่นตลก, See also: แต่งตัวแปลกๆ, เล่นตลก
mum[N] แม่
mummy[N] มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse
mummy[N] แม่, Syn. mother
mumps[N] โรคคางทูม
mumble[VI] พูดพึมพำ, See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur, Ant. articulate
mumble[N] คำพูดอู้อี้, See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur
mummer[N] นักแสดงละครใบ้, Syn. actor, pantomimist
mumbler[N] ผู้พูดพึมพำ, See also: ผู้พูดไม่ชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mum(มัม) adj. เงียบ,ไม่พูดสักคำ,ไม่ปริปาก. interj. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น! เงียบ!, -Phr. (mum's the word ไม่ต้องเปิดเผยสิ่งที่เจ้ารู้)
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
mumbo jumbo(มัม'โบ จัม'โ บ) n. การใช้เวทมนตร์คาถาที่ไร้ความหมาย,ภาษาที่เหลวไหลหรือหลอกลวง pl. mumbo jumbos, Syn. hocus pocus
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
mumps(มัมซฺ) n. โรคคางทูม, Syn. epidemic parotitis
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)

English-Thai: Nontri Dictionary
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่
mummy(n) มัมมี่
mumps(n) โรคคางทูม
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mumming playละครมัมมิง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mumpsโรคคางทูม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mumps, singleโรคคางทูมข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
Mummiesมัมมี่ [TU Subject Heading]
Mummiesมัมมี่ [การแพทย์]
Mumpsโรคคางทูม, คางทูม [การแพทย์]
Mumps Antigensแอนติเจนเชื้อไวรัสโรคคางทูม [การแพทย์]
Mumps Vaccineวัคซีนคางทูม; คางทูม, วัคซีน [การแพทย์]
Mumps Virusคางทูม, ไวรัส; เชื้อไวรัสโรคคางทูม; มัมป์ไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร? Help! (1965)
- Mum made a cake and it's only got one candle, and that means you're only one.- ก็แม่ทำเค้ก... แล้วปักเทียน 1 เล่ม แสดงว่านายก็ขวบเดียว The Cement Garden (1993)
Mum made the cake, and I made the tea.แม่ทำเค้ก ฉันชงชา เธอทำน้ำส้ม The Cement Garden (1993)
Mum said so.แม่บอก The Cement Garden (1993)
Hey, Julie, when did mum say to me not to?นี่ จูลี่ แม่บอกเมื่อไหร่? The Cement Garden (1993)
He's really going to miss me, so you and Julie'll just have to be like a mum and dad to him till I get back.เขาคงคิดถึงแม่น่าดู ฉะนั้น ลูกกับจูลี่ ต้องเป็นเสมือนพ่อกับแม่ให้น้องๆนะ The Cement Garden (1993)
When did mum first tell you?แม่บอกเธอตอนไหน? The Cement Garden (1993)
Sometimes we're mum and dad, sometimes we're Julie and Derek, but mostly we're you and Julie.บางครั้งเราเล่นเป็นพ่อกับแม่ บางครั้งเป็นจูลี่กับดีเร็ก แต่ส่วนใหญ่เป็นนายกับจูลี่ The Cement Garden (1993)
Mum and dad.พ่อกับแม่ไง The Cement Garden (1993)
Dunno about dad, but mum is in the cellar.ไม่รู้พ่ออยู่ไหน แต่แม่อยู่ใต้ดิน The Cement Garden (1993)
Mum used to read stories to me, a lot...แม่เคยเล่านิทานให้ฉันฟังมากมาย The Cement Garden (1993)
He lives with his mum in this big house.เขาอยู่กับแม่ในบ้านหลังใหญ่ The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mumAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
mumHaving done my homework, I had a chat with Mum.
mum"Hello, Mum. Is that you?" she says.
mumHe was mumbling something.
mumHe was still mumbling something about hospitals at the end of the party when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.
mumI heard him mumble to himself.
mumI'm afraid she may have the mumps.
mumKeep mum about this plan.
mumMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
mumMummy and Daddy are very nervous.
mumMummy and I moved into the hall.
mumMummy cried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คางทูม[N] mumps, See also: parotitis, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้ต่อมน้ำลายบริเวณใต้หูอักเสบแล้วบวม
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
มุบมิบ[ADV] mumblingly, See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly, Example: ผมเห็นแต่ว่าเขาพูดมุบมิบ แต่ผมไม่ได้ยิน, Thai definition: อาการที่ริมฝีปากเผยอขึ้นลงโดยเร็วอย่างกระซิบ
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก
กล้อมแกล้ม[V] mumble, See also: speak indistinctively, speak evasively, Syn. อ้อมแอ้ม, กะล่อมกะแล่ม, Example: เขากล้อมแกล้มพูดให้ผ่านๆ ไป, Thai definition: พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
เก๊กฮวย [n.] (døk kekhūay) EN: Chrysanthemum   
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
เก๊กฮวย [n.] (kekhūay) EN: Chrysanthemum indicum   
ค่าจ้างขั้นต่ำ[n. exp.] (khājāng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[n. exp.] (khājāng khantam sut) EN: minimum wage   
ขั้นต่ำ[adj.] (khantam) EN: minimum ; lowest ; minimal   FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค่าแรงขั้นต่ำ[n. exp.] (khāraēng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire minimum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUM M AH1 M
MUMM M AH1 M
MUMS M AH1 M Z
MUMA M Y UW1 M AH0
MUMAW M UW1 M AO0
MUMME M AH1 M
MUMMA M AH1 M AH0
MUM'S M AH1 M Z
MUMBY M AH1 M B IY0
MUMIA M AH0 M IY1 Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mum (n) mˈʌm (m uh1 m)
mums (n) mˈʌmz (m uh1 m z)
mummy (n) mˈʌmiː (m uh1 m ii)
mumps (n) mˈʌmps (m uh1 m p s)
mumble (v) mˈʌmbl (m uh1 m b l)
mummer (n) mˈʌmər (m uh1 m @ r)
mumbled (v) mˈʌmbld (m uh1 m b l d)
mumbles (v) mˈʌmblz (m uh1 m b l z)
mummers (n) mˈʌməz (m uh1 m @ z)
mummery (n) mˈʌməriː (m uh1 m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] mumble in repetition, #21,580 [Add to Longdo]
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, / ] Mumbai (formerly Bombay), #28,275 [Add to Longdo]
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse), #30,257 [Add to Longdo]
腮腺炎[sāi xiàn yán, ㄙㄞ ㄒㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, ] mumps, #44,570 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] mumble in repetition, #532,742 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] mumps, #703,412 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
mumifizieren(vt) |mumifizierte, hat mumifiziert| ถูกทำให้กลายเป็นมัมมี่ เช่น Im Tal der Könige in Ägypten ist das mumifizierte Gesicht des legendären Pharaos Tutanchamun öffentlich enthüllt worden. Tutanchamun war vor 3300 Jahren im Alter von 19 Jahren gestorben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chrysantheme {f} [bot.]mum [Am.] [Add to Longdo]
Mumie {f}mummy [Add to Longdo]
Mumifizierung {f} | Mumifizierungen {pl}mummification | mummifications [Add to Longdo]
Mumm {m} [ugs.]strength; spunk; guts [Add to Longdo]
Mummenschanz {m}disguise; masquerade [Add to Longdo]
mumifizieren | mumifizierend | mumifiziert | mumifizierteto mummify | mummifying | mummifies | mummified [Add to Longdo]
Mumbai; Bombay (Stadt in Indien)Mumbai; Bombay (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
おたふく風邪;阿多福風邪;お多福風邪[おたふくかぜ, otafukukaze] (n) mumps [Add to Longdo]
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom [Add to Longdo]
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムメモリ[しすてむめもり, shisutemumemori] system memory [Add to Longdo]
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia [Add to Longdo]
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration [Add to Longdo]
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無名[むめい, mumei] unbekannt, anonym [Add to Longdo]
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mum \Mum\, a. [Of imitative origin. Cf. {Mumble}.]
   Silent; not speaking; as, to keep mum. --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The citizens are mum, and speak not a word. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {mum's the word} keep this a secret; don't tell anybody.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mum \Mum\, interj.
   Be silent! Hush!
   [1913 Webster]
 
      Mum, then, and no more.         --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mum \Mum\, n.
   Silence. [R.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mum \Mum\, n. [G. mummere, fr. Christian Mumme, who first brewed
   it in 1492.]
   A sort of strong beer, originally made in Brunswick, Germany.
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      The clamorous crowd is hushed with mugs of mum. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mum
   adj 1: failing to speak or communicate etc when expected to;
       "the witness remained silent" [syn: {mum}, {silent}]
   n 1: of China [syn: {florist's chrysanthemum}, {florists'
      chrysanthemum}, {mum}, {Dendranthema grandifloruom},
      {Chrysanthemum morifolium}]
   2: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
     {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   3: secrecy; "mum's the word"

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 mum
  candle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top