Search result for

silent

(84 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silent-, *silent*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silent[ADJ] เงียบ, See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด, Syn. hushed, soundless, speechless
silent[ADJ] ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง, See also: ซึ่งถูกลืม
silent[N] หนังเงียบ
silently[ADV] อย่างเงียบๆ, Syn. noiselessly, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก, พลังเงียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการ [ดู sleeping partner] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silent periodระยะพักอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silent riskภัยสงบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
silent voteการออกเสียงโดยไม่แสดงออกล่วงหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent filmsภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Silent periodช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
ช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ในการนำหุ้นบริษัทดังกล่าวที่ตนถือครองอยู่ออกขาย โดยทั่วไปช่วงเวลาห้ามขาย หุ้นจะประมาณ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีอาจจะกำหนดให้นานกว่า 6 เดือนก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้ Emancipation (2008)
Here comes the silent alarm.สัญญาณเตือนภัยไร้เสียงมาแล้ว The Dark Knight (2008)
He's a silent guardian a watchful protector.เขาเป็นผู้พิทักษ์ คอยดูแลพวกเรา The Dark Knight (2008)
GORDON: (SINGING) silent nightGORDON: (SINGING) SiIent night Changeling (2008)
A silent one I see.อ้อ... เข้าใจล่ะ เป็นใบ้นี่เอง The Forbidden Kingdom (2008)
No more of silent riddles! And no more of tea cups!เรื่องการรู้แจ้งด้วยตัวเอง เรื่องถ้วยน้ำชา The Forbidden Kingdom (2008)
"So if you don't mind, could we just have a moment of silent prayer?" So we knelt down."ถ้าไม่รังเกียจกัน ขอความเงียบสักครู่ เพื่อสวดมนต์?" Frost/Nixon (2008)
Silent.เงียบเถอะ... Ponyo (2008)
Silently.เงียบไว้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Why would she do that? - Do you sometimes just silent?เธอจะเอาไปทำไม \\ นี่คุณสองคนช่วยเงียบสักครู่ได้ไหม Drag Me to Hell (2009)
Your father is crying as well, silently inside, in one corner.พ่อของนายก็ร้องไห้.. แต่เก็บอาการสมเป็นลูกผู้ชาย.. The Breath (2009)
Snow is falling silently.หิมะโปรยปรายอย่างแผ่วเบา.. The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silentThe boy remained silent.
silentHe was silent all the time.
silentHe kept silent during the meal.
silentI can no longer remain silent.
silentThey kept silent for fear offending her.
silentStand still and keep silent.
silentThe little girl managed to keep silent, having been terrified by the lightning.
silentShe kept silent all day.
silentHe was silent for a while.
silentNot knowing what to do, she remained silent.
silentHe kept silent during the meeting.
silentNot knowing what to say, she remained silent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ใบ้[ADV] dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
เงียบสงัด[ADJ] quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
ค่อย[ADV] quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ[ADV] quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ[ADV] silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ[ADV] quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ[ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เป็นเบื้อ[ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
นิ่งเฉย[ADV] silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
ไม้ทัณฑฆาต[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā toknai) EN: grieve ; be tormented ; cry silently   FR: souffrir en silence
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   

CMU English Pronouncing Dictionary
SILENT    S AY1 L AH0 N T
SILENTLY    S AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silent    (j) (s ai1 l @ n t)
silently    (a) (s ai1 l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] silent; write from memory, #9,814 [Add to Longdo]
默祷[mò dǎo, ㄇㄛˋ ㄉㄠˇ, / ] silent prayer; pray in silence, #116,757 [Add to Longdo]
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, / ] silent curse or disagreement; unspoken criticism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweigemarsch {m} | Schweigemärsche {pl}silent protest | silent protests [Add to Longdo]
Stummfilm {m} | Stummfilme {pl}silent movie; silent film | silent movies [Add to Longdo]
wortkarg {adj} | wortkarger | am wortkargstensilent | more silent | most silent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
サイレント[, sairento] (n) silent; (P) [Add to Longdo]
サイレントRIP[サイレントリップ, sairentorippu] (n) {comp} silent RIP [Add to Longdo]
サイレントインフェクション[, sairentoinfekushon] (n) silent infection [Add to Longdo]
サイレントストーン[, sairentosuto-n] (n) silent stone [Add to Longdo]
サイレントセットアップ[, sairentosettoappu] (n) {comp} silent setup [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silent \Si"lent\, n.
   That which is silent; a time of silence. [R.] "The silent of
   the night." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silent \Si"lent\, a. [L. silens, -entis, p. pr. of silere to be
   silent; akin to Goth. ana-silan.]
   1. Free from sound or noise; absolutely still; perfectly
    quiet.
    [1913 Webster]
 
       How silent is this town!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not speaking; indisposed to talk; speechless; mute;
    taciturn; not loquacious; not talkative.
    [1913 Webster]
 
       Ulysses, adds he, was the most eloquent and most
       silent of men.            --Broome.
    [1913 Webster]
 
       This new-created world, whereof in hell
       Fame is not silent.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Keeping at rest; inactive; calm; undisturbed; as, the wind
    is silent. --Parnell. Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   4. (Pron.) Not pronounced; having no sound; quiescent; as, e
    is silent in "fable."
    [1913 Webster]
 
   5. Having no effect; not operating; inefficient. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Cause . . . silent, virtueless, and dead. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   {Silent partner}. See {Dormant partner}, under {Dormant}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mute; taciturn; dumb; speechless; quiet; still. See
     {Mute}, and {Taciturn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silent
   adj 1: marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless
       footsteps on the grass"; "the night was still" [syn:
       {silent}, {soundless}, {still}]
   2: failing to speak or communicate etc when expected to; "the
     witness remained silent" [syn: {mum}, {silent}]
   3: implied by or inferred from actions or statements; "gave
     silent consent"; "a tacit agreement"; "the understood
     provisos of a custody agreement" [syn: {silent}, {tacit},
     {understood}]
   4: not made to sound; "the silent `h' at the beginning of
     `honor'"; "in French certain letters are often unsounded"
     [syn: {silent}, {unsounded}]
   5: having a frequency below or above the range of human
     audibility; "a silent dog whistle"
   6: unable to speak because of hereditary deafness [syn: {dumb},
     {mute}, {silent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top