ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าจ้างขั้นต่ำ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าจ้างขั้นต่ำ-, *ค่าจ้างขั้นต่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าจ้างขั้นต่ำ[N] minimum wage, Example: คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน, Thai definition: เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We think that one of your minimum wage workers might have been killed.เราคิดว่ามีหนึ่งใน แรงงานค่าจ้างขั้นต่ำของคุณ อาจถูกฆ่า The Tiger in the Tale (2012)
Minimum wage plus the room.ค่าจ้างขั้นต่ำ แถมห้องให้อยู่ Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างขั้นต่ำ[n. exp.] (khājāng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[n. exp.] (khājāng khantam sut) EN: minimum wage   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top