ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มัมมี่

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัมมี่-, *มัมมี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)
มัมมี่[N] mummy, Example: เราไปดูมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์, Count unit: ตัว, Thai definition: ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัมมี่น. ศพอาบนํ้ายากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mummiesมัมมี่ [TU Subject Heading]
Mummiesมัมมี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mummy dust to make me old.ฝุ่นมัมมี่ที่จะทำให้ฉันเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mummies.มัมมี่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Vern, you were so scared you looked like that fat guy in Abbott and Costello, when he saw the mummy.เวิร์น นายตกใจมากเลยนะ นายอย่างกะไอ้อ้วนในแอ็บบอทกับ คอสเท็ลโล่ ตอนเขาเจอมัมมี่เลย Stand by Me (1986)
Mummy's scorpion pie.- พายมัมมี่แมงป่อง. Hocus Pocus (1993)
This isn't a youth hostel for mummy's boys. Let's get tough!นี่ไม่ใช่สุสานมัมมี่นะ เข้มแข็งหน่อย! Show Me Love (1998)
Loads of old stuff...สุดยอด ของเก่าแก่เยอะแยะ อย่างมัมมี่ หลุมศพ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Did you have to turn him into a mummy?คุณต้องทำเขาให้เป็นมัมมี่ หรือเปล่า The Water Horse (2007)
Thanks, Mr. Kreeg. Great mummy costume.ขอบคุณ คุณ ครี้ก ชุดมัมมี่เจ๋งค่ะ Trick 'r Treat (2007)
Such as the winged scarab, sphinxes and cursed mummies.อย่างพวก แมลงปีกแข็ง สฟิงค์ และ มัมมี่ที่ถูกคำสาป The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
A mummy with a good sense of showmanship.ใช่ มัมมี่ ผู้เชี่ยวชาญการแสดง Monster Movie (2008)
You're good here with the mummy and the... crazy --นายอยู่นี่นะ กับมัมมี่... กับเรื่องบ้าๆนี่ Monster Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัมมี่[n.] (mammī ) EN: mummy   FR: momie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mummy[N] มัมมี่, See also: ศพแห้งและไม่เน่า, Syn. cadaver, corpse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies

English-Thai: Nontri Dictionary
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่
mummy(n) มัมมี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ミイラ[みいら, miira] (n) มัมมี่

German-Thai: Longdo Dictionary
mumifizieren(vt) |mumifizierte, hat mumifiziert| ถูกทำให้กลายเป็นมัมมี่ เช่น Im Tal der Könige in Ägypten ist das mumifizierte Gesicht des legendären Pharaos Tutanchamun öffentlich enthüllt worden. Tutanchamun war vor 3300 Jahren im Alter von 19 Jahren gestorben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top