ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -媽-, *媽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[媽, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄚ, / ] ma; mamma, #812 [Add to Longdo]
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, / ] (informal) mother's sister; maternal aunt, #9,608 [Add to Longdo]
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman), #11,517 [Add to Longdo]
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
阿妈[ā mā, ㄚ ㄇㄚ, / ] mother; nurse; amah; serving woman, #28,030 [Add to Longdo]
后妈[hòu mā, ㄏㄡˋ ㄇㄚ, / ] (coll.) stepmother, #30,750 [Add to Longdo]
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, / ] (coll.) father's married sister; paternal aunt, #31,832 [Add to Longdo]
妈祖[Mā zǔ, ㄇㄚ ㄗㄨˇ, / ] Matsu (goddess), #32,338 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom?[CN] ? Miracle (2009)
Mom[CN]  The Discarnates (1988)
Mom?[CN] ? Thir13en Ghosts (2001)
Mom.[CN]  In a Glass Cage (1986)
Shit.[CN] 操他 American Gangster (2007)
Mummy.[CN]  The Others (2001)
Fuck![CN]  Hollow Man (2000)
Shit![CN] 的! Shooter (2007)
Mom.[CN]  Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Mommy![CN]  Don't Say a Word (2001)
What?[CN] 看他 Coupe de Grace (1990)
Shit![CN] 的! Memoria de mis putas tristes (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top