ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าแรงขั้นต่ำ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าแรงขั้นต่ำ-, *ค่าแรงขั้นต่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าแรงขั้นต่ำ[N] minimum wage

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Making a dollar over minimum wage at 32 years old.หาเงินได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ อายุก็ปาเข้าไป 32 Lonesome Jim (2005)
Barely able to make minimum wage.ทำงานได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
- Minimum wage, or he's gonna do it for minimum wage... plus a little bit.- ค่าแรงขั้นต่ำ หรือไม่เขาก็จะตกลงเพื่อค่าแรงขั้นค่ำ บวกกำไรนิดหน่อย Frozen (2010)
"High profile, low pay."มีระดับ ค่าแรงขั้นต่ำ Masks (2011)
What, that I should be frying burgers for minimum wage?นั้น ผมควรทำเบอร์เกอร์ ด้วยค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่? Surface Tension (2011)
His earnings are just above the legal minimum wage.แต่งานที่มีค่าแรงรายชั่วโมงสูงกว่า ค่าแรงขั้นต่ำเล็กน้อย ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก Flower Boy Ramyun Shop (2011)
And so I just wanted to tell you that your pay is hourly at the minimum wage.ฉันจะบอกนายไว้เหมือนกันว่า ค่าแรงของนายคิดเป็นชั่วโมงที่ค่าแรงขั้นต่ำ Fermentation Family (2011)
I worked several minimum wage jobs while on the run.ฉันทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำ ตอนที่วิ่งรอกไปทั่ว The Tiger in the Tale (2012)
I'm going to get mobbed for minimum wage work, man.ผมจะไปก่อม๊อบ เพื่อเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำ The Tiger in the Tale (2012)
Suddenly he's competing for minimum wage, unskilled jobs.ทำให้เขาต้องมาแย่งชิง งานไร้ฝีมือ,ได้ค่าแรงขั้นต่ำทำ The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าแรงขั้นต่ำ[n. exp.] (khāraēng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire minimum [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top