ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จุดสูงสุด

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดสูงสุด-, *จุดสูงสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสูงสุด[N] peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've seen comics come and go, and sometimes you see somebody that goes right to the top and they stay there.บางครั้งบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วค้างอยู่ตรงนั้น Punchline (1988)
Your ninja skills are reaching their peak.ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You know, you don't start at the top.รู้ไม๊ คุณไม่ได้เริ่มจากจุดสูงสุดThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And we'll go right to the top of that building.และพวกเราก็จะไปตรงจุดสูงสุดของตึก James and the Giant Peach (1996)
The three of us, on top of the world.พวกเราสามคนบนจุดสูงสุดของโลก James and the Giant Peach (1996)
- Peak intensity? - Coming up!จุดสูงสุดContact (1997)
It was to his secret place, at the top of the high trail, where he'd watched the day birth and never got tired of it, and never quit saying, "She's coming alive",มันคือสถานที่ลับของปู่ ที่จุดสูงสุดของทางบนเขา ที่ๆ ปู่จะได้มองการเกิดใหม่ของวัน และจะไม่เบื่อเลย และจะไม่หยุดพูดว่า "เธอกำลังกลับมามีชิวิต", The Education of Little Tree (1997)
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง Seven Years in Tibet (1997)
You don't care about classes, but you like school because you're popular and you'll never be on top again.เธอไม่สนใจห้องเรียนเลย / แต่เธอชอบโรงเรียน ...ก็เพราะเธอเป็นที่ชื่นชอบ แต่เธอจะไม่มีวันไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง A Walk to Remember (2002)
Your incompetence is becoming most taxing.ความไร้สามารถของเจ้าใกล้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว Underworld (2003)
That point at the top symbolizing zero footprint...จุดสูงสุดของยอดเขานั้นคือสัญลักษณ์ของรอยเท้าหมายเลขศูนย์... xxx นับตั้งแต่ปี 1995 บริษัทอินเตอร์เฟซหาทางลด The Corporation (2003)
I can't top that. Can't top it!ฉันไม่สามารถไปยังจุดสูงสุดได้ Madagascar (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acme[N] จุดสูงสุด, Syn. summit, peak, highest point
apex[N] จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
capstone[N] จุดสูงสุด
crown[N] จุดสูงสุด, See also: ยอด, Syn. top, apex
meridian[N] จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ, See also: จุดสุดยอด, Syn. climax, apex, peak, Ant. nadir
peak[N] จุดสูงสุด, See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
pinnacle[N] จุดสุดยอด, See also: จุดสูงสุด, Syn. peak, summit, zenith, Ant. bottom, nadir
pitch[N] จุดสูงสุด
summit[N] ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
top[N] จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top