ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

妈咪

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妈咪-, *妈咪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a great man, mamacita.[CN] 他是一个很伟大的人, 妈咪 Bordertown (1935)
That really belongs to you, mamacita.[CN] 那是真正属于你的,妈咪 Bordertown (1935)
All right, mamacita.[CN] 遵命, 妈咪 Bordertown (1935)
I'll make it up to you, mamacita.[CN] 我会补偿你的, 妈咪 Bordertown (1935)
Oh, mamacita![CN] Oh, 妈咪! Bordertown (1935)
Mommy![CN] 妈咪! Trapped (2002)
Sure, mamacita.[CN] 当然了,妈咪. Bordertown (1935)
Mama?[CN] 妈咪 Tideland (2005)
Mama mia.[CN] 妈妈咪呀. Bordertown (1935)
- Mommy![CN] 妈咪 Bruce Almighty (2003)
Mommy![CN] 妈咪 Soprano Home Movies (2007)
Mamacita... but where did you get the money?[CN] 妈咪... 但是你的钱是从哪儿来的? Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top