ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blithe

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blithe-, *blithe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blithe(adj) แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
blithering(n) คนโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง, สนุกสนาน, บันเทิงใจ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, ปราศจากสติ

English-Thai: Nontri Dictionary
blithe(adj) สนุกสนาน, ร่าเริง, สะเพร่า, ไม่ระวัง
blithesome(adj) สนุกสนาน, ร่าเริง, สำราญใจ

WordNet (3.0)
blithe(adj) lacking or showing a lack of due concern
blithe(adj) carefree and happy and lighthearted, Syn. blithesome, lighthearted, light-hearted, lightsome

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Blithe

a. [ AS. blīðe blithe, kind; akin to Goth. bleiþs kind, Icel. blīðr mild, gentle, Dan. & Sw. blid gentle, D. blijd blithe, OHG. blīdi kind, blithe. ] Gay; merry; sprightly; joyous; glad; cheerful; as, a blithe spirit. [ 1913 Webster ]

The blithe sounds of festal music. Prescott. [ 1913 Webster ]

A daughter fair,
So buxom, blithe, and debonair. Milton. [ 1913 Webster ]

Blitheful

a. Gay; full of gayety; joyous. [ 1913 Webster ]

Blithely

adv. In a blithe manner. [ 1913 Webster ]

Blitheness

n. The state of being blithe. Chaucer. [ 1913 Webster ]

blither

v. same as blather.
Syn. -- babble, blather, smatter, blether. [ WordNet 1.5 ]

blithering

adj. talking incoherently; as, a blithering idiot.
Syn. -- jabbering. [ WordNet 1.5 ]

Blithesome

a. Cheery; gay; merry. [ 1913 Webster ]

The blithesome sounds of wassail gay. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

-- Blithe"some*ly, adv. -- Blithe"some*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns and then it was Yves Saint Laurent who showed cerulean military jackets.และเธอช่างไม่รู้เอาซะเลยว่า... ในปี 2002 ออสการ์ เดอ ลาเรนทา ทำคอลเล็คชั่นเสื้อคลุมสีฟ้า แล้วอีฟ แซงค์โลรองห์ ยังเคยโชว์เสื้อทหารสีฟ้า The Devil Wears Prada (2006)
Makes him positively blithe.ทำให้เขามีความสุขให้เต็มที่ Trouble (2010)
Well, you were the one who would so blithely destroy all of them, even him, I suppose.เห็นๆ กันอยู่ว่าคุณอยากจะทำลายที่นี่ให้สิ้นซากใจจะขาด แม้กระทั่งเขา ผมว่าอย่างนั้นนะ Trompe L'Oeil (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
blithe
blithely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blithe
blithely
blithering
blithesome

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top