ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highbury

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highbury-, *highbury*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา highbury มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *highbury*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see him on the wing. I was at Highbury. I'm telling ya.ฉันเห็นเขาแถวริมเส้น ฉันอยู่ที่ไฮบิวรี่ บอกแล้วไง Will (2011)
She is uncertain in these surroundings, yet I thought perhaps... I could be of service to her, undertake her introduction into Highbury society.Sie ist unsicher in solcher Umgebung, aber vielleicht könnte ich ihr helfen und sie in die Gesellschaft von Highbury einführen. Emma (1996)
In her letters I shall be at Highbury, and here again... with you.Dank ihrer Briefe werde ich in Highbury sein, und hier mit Ihnen. Emma (1996)
Frank's aunt is on the mend, and Frank is taking a house in Highbury.Franks Tante geht es besser, und Frank nimmt sich ein Haus in HighburyEmma (1996)
Highbury's a little different since he left, you know.Highbury hat sich verändert, seitdem er fort ist. Emma (1996)
I always say, always, there is no place where the people are as nice as in Highbury.Ich sage immer, nirgendwo ist man so freundlich wie in HighburyEmma (1996)
- and the position is one of- - I'm most obliged, but I would not consider leaving Highbury.Vielen Dank, aber ich verlasse Highbury nicht. Emma (1996)
How do you like my son, Mr. Woodhouse?Er war noch nie hier in HighburyEmma (1996)
But, wasn't Miss Fairfax embarrassed at this preference of Mr. Dixon's?Dann muss es wohl sein. Ich hoffe, Sie haben Zeit, mich mit Highbury bekannt zu machen, Miss Woodhouse. Emma (1996)
Yes, I see! Just the sort of trifling, silly fellow I took him for!Sehen Sie, ich bin schon ganz zuhause in HighburyEmma (1996)
In short...Dies wird gewiss nicht Ihr letzter Besuch in Highbury sein. Emma (1996)
Good-bye!Tag ist mir Highbury mehr ans Herz gewachsen. Emma (1996)
Ooh, John, do you remember the re-routing of the path into Highbury?John, wusstest du schon, der Weg nach Highbury wurde umgelegt. Episode #1.2 (2009)
Frank told his father that one day he saddled up his horse, a great black beast, and set off for Highbury, only to be met at the coaching station by a letter saying his aunt had fallen ill once more, so he had to turn back.Frank erzählte seinem Vater unlängst, er hätte sein schwarzes Pferd bestiegen, für den Ritt hierher nach Highbury. Doch an der Poststation erwartete ihn ein Brief, seine Tante sei schwer krank und brauche ihn. So kehrte er um. Episode #1.2 (2009)
I've just been down the Highbury Road.Ich war vorn auf der Highbury Road. Episode #1.2 (2009)
I do not know it well at all, and, of course, I know no-one here except my... my dear father.Denn ich kenne in Highbury leider so gut wie keinen Menschen, das heißt, bis auf meinen lieben Vater. Episode #1.2 (2009)
I have never travelled outside of Highbury.Ich war noch nie außerhalb von HighburyEpisode #1.2 (2009)
Highbury has everything I need.Highbury genügt mir ganz und gar. Episode #1.2 (2009)
I have been here in Highbury two weeks, yet I feel I have always lived here.Nach nur 2 Wochen in Highbury fühle ich mich, als lebte ich schon immer hier. Episode #1.3 (2009)
I would make about this wonderful place, it is that there's just simply not enough opportunity to dance. Now, tell me that I am wrong!Die Gelegenheiten, in Highbury das Tanzbein zu schwingen, sind sehr rar. Episode #1.3 (2009)
This will not be your only visit to Highbury.Es wird nicht Ihr letzter Besuch hier in Highbury sein. Episode #1.3 (2009)
But remember the people of Highbury are quite... unsophisticated.Den Menschen hier in Highbury fehlt es an Weltläufigkeit. Episode #1.3 (2009)
I do love Highbury and I have never felt like leaving.Ich hänge so sehr an Highbury. Mir kam noch nie in den Sinn fortzugehen. Episode #1.3 (2009)
Miss Bates... you have friends in Highbury.Miss Bates, sie sind unter Freunden in HighburyEpisode #1.4 (2009)
! All winter, before either of them came back to Highbury?Den ganzen Winter über, bevor beide nach Highbury kamen? Episode #1.4 (2009)
And here was I thinking we welcomed him back to Highbury with openness and friendship!Und ich hab gemeint, wir hätten ihm einen herzlichen Empfang in Highbury bereitet und ihn freundschaftlich aufgenommen! Episode #1.4 (2009)
When he first came back I...Zu Beginn, als er nach Highbury kam, da dachte ich, ich sei ein wenig in ihn verliebt. Episode #1.4 (2009)
I have a feeling that it started the exact moment he returned home.Es begann gleich, als er das erste Mal nach Highbury zurückkam. Episode #1.4 (2009)
Corner of Highbury Road.Ecke Highbury Road. The Green Mill Murder (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海伯利[Hǎi bó lì, ㄏㄞˇ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ, ] Highbury (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top