ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่ำสุด

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำสุด-, *ต่ำสุด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
สลัมบอมเบย์ (adj ) ต่ำสุดๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำสุด[ADJ] minimum, Ant. สูงสุด, Example: ใบสั่งซื้อต่ำสุดของสินค้าชนิดนี้ คือ 500 ชิ้น, Thai definition: มีจำนวนหรือปริมาณน้อยที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ำสุดว. น้อยที่สุด เช่น ตัวเลขต่ำสุด คะแนนนิยมต่ำสุด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Paint a self-portrait.การตกสู่จุดต่ำสุด มันไม่ใช่การพักผ่อนสุดสัปดาห์นะ Fight Club (1999)
We're past the firewalls, local defense nets, Minutemen, subs.ผ่านไฟร์วอลล์และระบบป้องกันต่ำสุด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Minimum age for the Corps is 18. Sixteen's too young.อายุต่ำสุดของทหารคือสิบแปด สิบหกยังเด็กเกินไป The Matrix Revolutions (2003)
Of course, the lowest grade was achieve by one of our classmatesแน่นอน เกรดต่ำสุดมันมาจากนักเรียนในชั้นของเราคนนึง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Highs in the 60s, with lows down into the 40s, in late-breaking news, local fisherman nick castle,ระดับน้ำสูงสุดขึ้นไปที่ 60 ระดับน้ำต่ำสุดลงไปที่ 40 ข่าวด่วนล่าสุด ชาวประมงท้องถิ่น นิค แคสเซิล... The Fog (2005)
Crash and burn.คงจะตกต่ำสุดๆเลยล่ะ Pilot (2005)
His grades were lousy too, not to mention his TOEIC score.เกรดก็ต่ำสุดๆ ไม่ต้องพูดถึงคะแนน TOEICเลยหละ Super Rookie (2005)
When the stocks hit bottom on 9l1 2, somebody made a fortune.และตอนที่หุ้นดิ่งลงต่ำสุดในวันที่ 12กันยา ใครบางคนช้อนซื้อหุ้นจนได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ Casino Royale (2006)
Low point.ตกต่ำสุดขีด The Holiday (2006)
Still, they say you don't kick the habit till you hit rock bottom.ว่ากันว่า อย่ากำจัดนิสัยแย่ๆเหล่านั้นทิ้งไป จนกว่าคุณจะดิ่งถึงจุดต่ำสุด Love/Addiction (2007)
I mean, he's barely making his minimum payments.นั่นหมายถึง เขาแทบจะจ่ายขั้นต่ำสุดยังไม่ไหวเลย Bang, Bang, Your Debt (2007)
If you're zeroed for 600, you ought to aim a little lower.ถ้าจุดต่ำสุดที่ 600 คุณควรจะเล็งต่ำกว่านี้ Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำสุด [adj.] (tamsut) EN: minimum ; lowest ; nadir   FR: minimum ; minimal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottom[ADJ] ต่ำสุด, Syn. lowest, Ant. highest
bottom out[PHRV] ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
undermost[ADJ] ต่ำสุด, See also: ใต้สุด, ลึกสุด, Syn. lowest, deepest, lowermost, nethermost, bottom, Ant. topmost, highest
undermost[ADV] ต่ำสุด, See also: ใต้สุด, ลึกสุด, Syn. lowermost, Ant. topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx

English-Thai: Nontri Dictionary
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top