ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecstatic

EH0 K S T AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecstatic-, *ecstatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น, ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant

English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี, ซึ่งปีติยินดี, ซึ่งดีใจเหลือล้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must be ecstatic about your exoneration.เขาต้องดีใจเรื่องคุณแน่ๆ Orientación (2007)
Even Goldberg-Wayne. They'd make me a partner for walking in the damn door that's how ecstatic they'd be.แม้แต่โกลด์เบิร์ก เวย์น แม่งพวกเขาให้ให้ฉันต้องเข้าไปผู้ร่วมหุ้น Cancer Man (2008)
I play my endless serpent. Raj will play ecstatic frenzy, which means Larry will have to play chaos overlord.ฉันใช้ไพ่อสรพิษไร้เทียมทาน ราจจะใช้ไพ่อสูรบ้าระห่ำ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I'm ecstatic for him.ฉันยินดีกับเขาต่างหาก Stealing Home (2012)
Try to imagine all the businesses, industries, technologies, transformations of the way we live that have their beginnings in that ecstatic moment in Michael Faraday's laboratory.ลองนึกภาพทุกธุรกิจ, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราอาศัยอยู่ The Electric Boy (2014)
She's ecstatic when you bring her this enemy dwarf.เธอปลื้มมาก พอเจ้าพาอริแคระคนนี้ไปให้ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขสันต์[suksan] (adj) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed  FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ECSTATIC EH0 K S T AE1 T IH0 K
ECSTATICALLY EH0 K S T AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecstatic (j) ˈɛkstˈætɪk (e1 k s t a1 t i k)
ecstatically (a) ˈɛkstˈætɪkliː (e1 k s t a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ,    ] ecstatic; enraptured #87,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv, adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ギンギン[gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
脱魂[だっこん, dakkon] (n) ecstatic trance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ecstatic \Ec*stat"ic\, n.
   An enthusiast. [R.] --Gauden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ecstatic \Ec*stat"ic\, a. [Gr. ?, fr. ?: cf. F. extatique. See
   {Ecstasy}, n.]
   1. Pertaining to, or caused by, ecstasy or excessive emotion;
    of the nature, or in a state, of ecstasy; as, ecstatic
    gaze; ecstatic trance.
    [1913 Webster]
 
       This ecstatic fit of love and jealousy. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. Delightful beyond measure; rapturous; ravishing; as,
    ecstatic bliss or joy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecstatic
   adj 1: feeling great rapture or delight [syn: {ecstatic},
       {enraptured}, {rapturous}, {rapt}, {rhapsodic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top