ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ่อยๆ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่อยๆ-, *บ่อยๆ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โหย๊ะบ่อยๆ เช่น เขาชอบไปทะเลโหย๊ะ = เขาชอบไปทะเลบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
No, sir. I often said Mrs. De Winter was a born sailor.ไม่ครับ ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์เกิดมาเพื่อแล่นเรือ Rebecca (1940)
I kept asking you if we were gonna play again.ผมถามคุณบ่อยๆว่าถ้าเราสามารถทำการแสดงอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
I read it.ผมอ่านมันบ่อยๆ Gandhi (1982)
If there was more cooperation, your men wouldn't have to risk their asses as often.ถ้าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ คนของคุณ ก็ไม่ต้องเสี่ยงบ่อยๆหรอก Day of the Dead (1985)
When I was a child, there used to be a river here.ตั้งแต่เด็ก.. ที่นี่ แม่น้ำนี้ ฉันเคยมาบ่อยๆ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Something you don't see very often in a New York City hospital.รพ.นิวยอร์คคงไม่เห็นบ่อยๆ Punchline (1988)
He doesn't come out very oftenแต่เค้าไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะ My Neighbor Totoro (1988)
I told you he doesn't come to see us oftenพ่อบอกแล้วไงว่าเค้าไม่ได้ออกมาให้เห็นบ่อยๆ My Neighbor Totoro (1988)
It's the only way. You gotta keep up appearances.ไม่มีทางเลือก อย่าหายหน้าไปบ่อยๆ Goodfellas (1990)
They must really feed each other to the lions down there... because the guy gave the money right up.สงสัยต้องใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้าสะแล้ว เพราะมันยอมจ่ายให้เราทันตาเห็น Goodfellas (1990)
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน Aladdin (1992)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every time one turns around[IDM] บ่อยๆ
frequently[ADV] บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
oft[ADV] บ่อยๆ, Syn. frequently
often[ADV] บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, oftentimes, Ant. seldom, rarely
oftentimes[ADV] บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, often, Ant. seldom, rarely

English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
frequent(vt) ไปเสมอ,ไปบ่อยๆ,ไปถี่,เป็นขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
oftบ่อยๆ
befehlen(vt) |befahl, hat befohlen| สั่ง เช่น Mein Papa hat mir oft befohlen, 'Fenster zumachen!'. พ่อของฉันสั่งฉันบ่อยๆ ว่า ปิดหน้าต่างซะ , See also: S. beordern, Related: Befehl
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top