ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสมอๆ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสมอๆ-, *เสมอๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอๆ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ Stand by Me (1986)
Which is the way it ought to be.ชึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอๆ Casualties of War (1989)
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ Basic Instinct (1992)
But I always recall this verse of a song by RUI.ฉันนึกถึงเพลงของรูอิเสมอๆ Yomigaeri (2002)
My dating life was always packed and crowdedเดทของฉันเคยแน่นเอียดเสมอๆ Ing (2006)
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ Casino Royale (2006)
Ya know, I ask myself that question all the time.รู้มั้ย ฉันก็ถามตัวเองเสมอๆ Gridiron Gang (2006)
Why is it like this, always?ทำไมมันเป็นอย่างงี้, เสมอๆAlmost Love (2006)
I always get things from you.ชั้นมักจะได้ของจากเธอเสมอๆ Almost Love (2006)
Whenever I felt blue, Ji-hwan came to my rescue.ตอนที่หนูเศร้า จีฮวานจะช่วยหนูไว้เสมอๆ Almost Love (2006)
You always say, sorry.เธอมักจะพูดคำๆนี้เสมอๆ Almost Love (2006)
So when I go to foreign countries, I always go to the ocean.เพราะฉะนั้นเวลาผมไปตปท. ผมมักจะไปทะเลด้วยเสมอๆ Bomui walcheu (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
always[ADV] เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
ever[ADV] ตลอด, See also: เสมอๆ, Syn. always

English-Thai: Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top