ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

always

AO1 L W EY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -always-, *always*, alway
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
always(adv) ตลอดเวลา, See also: ตลอดไป, Syn. all the time, at all times, without exception
always(adv) เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually

English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ, นิจสิน, ทุกเวลา, ตลอดเวลา, เป็นประจำ, ตลอดไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You always have.คุณมักจะมี Underworld Awakening (2012)
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า.. The Great Dictator (1940)
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
They're always looking for somebody.เขาจะต้องถามใครซักคน The Great Dictator (1940)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
And always let your conscience be your guide.และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
Oh, well, I can always say I knew him when.โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ Pinocchio (1940)
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alwaysA bad workman always blames his tools.
alwaysA big dog is always beside him.
alwaysA big man is not always robust.
alwaysAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
alwaysA conservative is not always a reactionary.
alwaysAdvances in science don't always benefit humanity.
alwaysA friend of your father's is not always a friend of your father.
alwaysAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
alwaysAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
alwaysAfter supper I always find myself falling asleep.
alwaysA gentleman is always kind to others.
alwaysA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาโดยตลอด(adv) always, Syn. โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ, Ant. บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว, Example: การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด
ตลอดปีตลอดชาติ(adv) always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดศก(adv) always, See also: all the time, Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขามาสายตลอดศก, Thai Definition: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
สม่ำเสมอ(adv) regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ไม่วาย(adv) always, Example: แม่ให้เงินเท่าไรเขาก็ไม่วายที่จะกลับมาขออีก
เรื่อย(adv) always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai Definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิตย์(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นอาจิณ(adv) always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai Definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อยู่เหย้าเฝ้าเรือน(v) be always at home, See also: always stay at home and look after things, Example: ในสมัยโบราณผู้หญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน จึงมีโอกาสทอผ้ามากกว่าผู้ชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[lūkkhā pen phū thūk samoē] (xp) EN: the customer is always right  FR: le client a toujours raison
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
เป็นประจำ[pen prajam] (x) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
ร่ำ[ram] (adv) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always  FR: continuellement
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอ ๆ[samoē-samoē] (adv) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: éternellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALWAYS AO1 L W EY2 Z
ALWAYS AO1 L W IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
always (a) ˈɔːlwɛɪz (oo1 l w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case, #309 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang, #730 [Add to Longdo]
总是[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ, / ] always, #876 [Add to Longdo]
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence), #2,046 [Add to Longdo]
老是[lǎo shi, ㄌㄠˇ ㄕ˙, ] always, #6,562 [Add to Longdo]
向来[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] always; all along, #9,541 [Add to Longdo]
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, / ] always; throughout (a period of time); (of) all-time, #9,732 [Add to Longdo]
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, / ] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb, #742,707 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chargenpflichtigalways batched [Add to Longdo]
gebindepflichtigalways bundled [Add to Longdo]
immer zur Handalways at your fingertips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
しょっちゅう[shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
アクロバットチーム[akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
ジャストクロック[jasutokurokku] (n) internal clock that is always correct (wasei [Add to Longdo]
バディシステム[badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Always \Al"ways\, adv. [All + way. The s is an adverbial (orig.
   a genitive) ending.]
   1. At all times; ever; perpetually; throughout all time;
    continually; as, God is always the same.
    [1913 Webster]
 
       Even in Heaven his [Mammon's] looks and thoughts.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Constancy during a certain period, or regularly at stated
    intervals; invariably; uniformly; -- opposed to
    {sometimes} or {occasionally}.
    [1913 Webster]
 
       He always rides a black galloway.   --Bulwer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aye \Aye\, Ay \Ay\, adv. [Icel. ei, ey; akin to AS. [=a],
   [=a]wa, always, Goth. aiws an age, Icel. [ae]fi, OHG, ?wa, L.
   aevum, Gr. ? an age, ?, ?, ever, always, G. je, Skr. ?va
   course. ?, ?. Cf. {Age}, v., {Either}, a., {Or}, conj.]
   Always; ever; continually; for an indefinite time.
   [1913 Webster]
 
      For his mercies aye endure.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {For aye}, {always}; forever; eternally.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 always
   adv 1: at all times; all the time and on every occasion; "I will
       always be there to help you"; "always arrives on time";
       "there is always some pollution in the air"; "ever hoping
       to strike it rich"; "ever busy" [syn: {always}, {ever},
       {e'er}] [ant: {ne'er}, {never}]
   2: without variation or change, in every case; "constantly kind
     and gracious"; "he always arrives on time" [syn:
     {constantly}, {invariably}, {always}]
   3: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]
   4: at any time or in any event; "you can always resign if you
     don't like it"; "you could always take a day off"
   5: forever; throughout all time; "we will always be friends"; "I
     shall treasure it always"; "I will always love you"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top