ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัวใครตัวมัน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวใครตัวมัน-, *ตัวใครตัวมัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวใครตัวมัน[ADJ] each makes one's getaway, See also: each shows a clean pair of heels, take care only oneself not anyone else, Example: สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ความสนใจที่จะรับรู้เรื่องราวสาธารณะลดน้อยลง, Thai definition: ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลำพังไม่สนใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวใครตัวมันว. ต่างคนต่างเอาตัวรอดหรือรับผิดชอบตัวเอง เช่น นักพนันพอเห็นตำรวจมาก็วิ่งตัวใครตัวมัน อาหารมื้อเย็นวันนี้ตัวใครตัวมันนะ, ไม่เกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือกัน เช่น สังคมเมืองหลวงอยู่กันอย่างตัวใครตัวมัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Son, you're on your own!ลูกเอ๋ย ตัวใครตัวมันนะ Blazing Saddles (1974)
Okay, I take it back. Run for your lives!เอาล่ะ ทีนี้ \ ตัวใครตัวมันล่ะ Labyrinth (1986)
We must pray about the violence and droughts and everything because the problem is, every farmer thinks he's on his own.เราต้องสวดมนต์เกี่ยวกับความรุนแรง ความแห้งแล้งและทุกอย่าง เพราะปัญหาคือ ชาวไร่ทุกคนคิดว่าตัวใครตัวมัน Faith Like Potatoes (2006)
Yeah, I do have a personal connection, a very bad personal connection.ครับ เป็นการส่วนตัว ตัวใครตัวมันสิ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You figure it out.ก็ตัวใครตัวมัน Rogue (2007)
Next time, you're on your own.ครั้งต่อไป ตัวใครตัวมัน RocknRolla (2008)
You're not an agent, you're on your own.ถ้าไม่เป็น จนท. ก็ตัวใครตัวมัน Chapter Eight 'Villains' (2008)
It's gonna be a free-for-all.งั้นก็.. ตัวใครตัวมัน Babylon A.D. (2008)
You're on your own.ตัวใครตัวมันสิ Blow Out (2008)
At one point, I was teaching you Klingon. Yeah?ถึงจุดนี้ ตัวใครตัวมันนะ Klingon! English as a Second Language (2010)
It's every man for himself!ตอนนี้ตัวใครตัวมันโว้ย! Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
And she's on a rampage. Run for your lives!เธอกำลังคลั่ง ตัวใครตัวมันToy Story 3 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top