ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชายหาด

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชายหาด-, *ชายหาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายหาด[N] beach, See also: seashore, seaside, Syn. หาดทราย, ริมหาด, หาด, Example: ภูเก็ตมีชายหาดที่สวยงามตามธรรมชาติอยู่จำนวนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด The Old Man and the Sea (1958)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด Jaws (1975)
Sure, there's a shop just down the beach.แน่นอนว่ามีร้านค้าเพียงลง ชายหาด Mad Max (1979)
May told me about the little beach down by the trees.เม บอกฉันเกี่ยวกับชายหาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ลง Mad Max (1979)
Out at the beaches, looking for fuel.ออกมาที่ชายหาดที่กำลังมองหา เชื้อเพลิง Mad Max (1979)
Just like the beach at Normandy.อย่างกะชายหาดนอมังดีเลย Stand by Me (1986)
He still stormed the beach at Normandy, right?เขายังยกพลขึ้นบกชายหาดนอร์มังดี ใช่มั้ย? Stand by Me (1986)
Felix, did you try and take Omaha Beach all by yourself, again?เฟลิกซ์, นั่นนายพยายามจะ ย้ายชายหาดโอมาฮ่าด้วยตัวเองอีกแล้วหรือ? Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายหาด[n.] (chāihāt) EN: beach   FR: plage [f] ; grève [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beach[N] ชายหาด, See also: ชายทะเล, หาดทราย, Syn. shore, coast
seaside[N] ชายทะเล, See also: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล, Syn. coast, beach, waterside, waterfront, strand
strand[N] ชายฝั่ง, See also: ชายหาด, Syn. beach, coast, shore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
sea beachn. ชายหาด,หาดทะทเล
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject

English-Thai: Nontri Dictionary
beach(n) ชายหาด
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด
strand(n) ชายหาด,ฝั่งน้ำ,เส้นลวด,เกลียวเชือก,เส้นใย

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top