Search result for

ทรหด

(41 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรหด-, *ทรหด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
ทรหด[ADV] resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
ทรหดอดทน[ADJ] unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน[ADJ] unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน[ADJ] unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai definition: ไม่ย่อท้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรหด(ทอระ-) ว. อดทน, บึกบึน, ไม่ย่อท้อ, เช่น สู้กันอย่างทรหด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's one tough bastard.เค้า ทรหดไม่ใช้น้อย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Then i realized i'm a 17-Year-Old billionaire with tremendous stamina.ในตอนนั้นฉันรู้ว่าฉันอายุ 17 \ เป็นเศรษฐี กับความทรหดที่เจอมา Seder Anything (2009)
Is Bill's stamina not up to snuff?ของบิลไม่ได้ทรหดอดทนแบบนี้รึ? Bad Blood (2010)
Maybe he's not as tough as you.บางทีเขา่ไม่ทรหดเหมือนกับคุณ Questions and Antlers (2010)
then through the week, then it was that I was blind, that I'd need a wheelchair.ม้นมาจากความทรหดภายใน" แม่ผมคงไม่เคยได้ยินคำพูดนี้ If... (2010)
You will never be Earth's savior. Oh, it's your lucky day, Shamrock.เจ้าจะไม่มีทางเป็นผู้กอบกู้โลก วันนี้แกโชคดี ไอ้หนุ่มทรหด Lazarus (2010)
You had a tough fight tonight.คุณต่อสู้อย่างทรหด คืนนี้ The Bittersweet Science (2011)
I became this sassy 25 years old.พอฉันอายุ 25 ปี ฉันจึงมีชีวิตที่ทรหดแบบนี้ไง Episode #1.7 (2011)
I DID CALL YOU "AN EXEMPLAR OF BRITISH FORTITUDE".คุณเป็นตัวอย่างชายผู้ทรหดแห่งอังกฤษ ตรงส่วนนั้นผมรับได้ Skyfall (2012)
Clearly, Daniel is the only one left willing and able to stand up for what's left of this family.และเราจะเริ่มเตรียมพร้อมลูกชายแก เพื่อรับต่อจากแก ชัดมั้ยแดนเนียล คือคนเดียวที่เหลืออยู่ ที่ทรหดพอ สำหรับอะไรก็ตามที่เหลืออยู่ในครอบครัวนี้ Perception (2012)
A tough life.ชีวิตทรหด The Ghost in the Machine (2012)
Well, you got stamina. I'll give you that.คุณทรหด บอกได้เลย Red, White and Blue (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruelling[ADJ] เหนื่อยมาก, See also: ทรหด, Syn. exhausting, tiring, fatiguing
hardy[ADJ] ทรหด, See also: อดทน, Syn. robust, vigorous, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน,แข็งแกร่ง,ทรหด,กล้าหาญ
grit(กริท) n. หินกรวด,กรวดทราย,ฝุ่น,ผง,ความบึกบึน,ความทรหด,ความแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด,ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind,crunch
grueling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
gruelling(กรู'อะลิง) adj. เหนื่อยมาก,ทรหด,ถึงพริกถึงขิง, Syn. exhausting,severe
he-man(ฮี'แมน) n. คนที่แข็งแรงทรหด,คนที่เป็นลูกผู้ชาย -pl. hemen
indomitable(อินดอม'มิทะเบิล) adj. ไม่สามารถเอาชนะได้,ทรหด,ไม่ย่อท้อ., See also: indomitability,indomitableness n. indomitably adv., Syn. unconquerable
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
hard(adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างทรหด,อย่างทนทาน,อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
indomitable(adj) ทรหด,เอาชนะไม่ได้,ไม่ย่อท้อ
intrepid(adj) กล้าหาญ,ไม่กลัว,ทรหด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top