ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispirit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispirit-, *dispirit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispirit(vt) ทำให้ท้อใจ, See also: ทำให้หดหู่, ทำให้สิ้นหวัง, Syn. dishearten, depress, Ant. encourage
dispirited(adj) ท้อใจ, See also: หดหู่, สิ้นหวัง, Syn. depressed, hopeless, Ant. hopeful
dispiritedly(adv) อย่างท้อแท้, See also: อย่างหดหู่, อย่างสิ้นหวัง, Syn. hopelessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ, หมดกำลังใจ, ซึมเศร้า, หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad, glum

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดกำลังใจ(v) dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai Definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
แห้งเหี่ยว(adj) dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai Definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[hothū] (v) EN: depress ; deject ; be dispirit  FR: être déprimé ; être découragé
หมดกำลังใจ[mot kamlangjai] (v) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten  FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted
เศร้าโศก[saosōk] (x) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited  FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศกเศร้า[sōksao] (v) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPIRITED D IH0 S P IH1 R AH0 T IH0 D
DISPIRITING D IH0 S P IH1 R IH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispirit (v) dˈɪspˈɪrɪt (d i1 s p i1 r i t)
dispirits (v) dˈɪspˈɪrɪts (d i1 s p i1 r i t s)
dispirited (v) dˈɪspˈɪrɪtɪd (d i1 s p i1 r i t i d)
dispiriting (v) dˈɪspˈɪrɪtɪŋ (d i1 s p i1 r i t i ng)
dispiritedly (a) dˈɪspˈɪrɪtɪdliː (d i1 s p i1 r i t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, / ] dispirited; dejected; be dismayed #10,802 [Add to Longdo]
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, / ] dispirited; depressed #15,092 [Add to Longdo]
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, ] dispirited; depressed #34,151 [Add to Longdo]
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, ] dispirited and listless (成语 saw); downcast #45,722 [Add to Longdo]
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, / ] dispirited; depressed #82,857 [Add to Longdo]
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, ] dispirited; depressed #122,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp, v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]
気抜け[きぬけ, kinuke] (n, vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n, vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t, adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r, vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf, v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top