Search result for

ไม่สู้

(26 entries)
(0.4711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สู้-, *ไม่สู้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่สู้ว. ไม่ค่อย เช่น ไม่สู้ดี คือ ไม่ค่อยดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How can I lead men in battle if they think I'm a coward.ถ้าข้าไม่สู้ข้าจะกลายเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
Kanen attacks tomorrow. Kanen's brutal.เราเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ที่จ้าไม่สู้เพราะว่ามีบางคนสั่ง The Moment of Truth (2008)
I will not fight an unarmed man.ข้าจะไม่สู้กับ คนที่ไม่มีอาวุธ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I said I would not fight you. I didn't say I'd let you live!ข้าพูดว่าข้าจะไม่สู้, แต่ไม่ได้หมาย ความว่าจะไว้ชีวิตเจ้า! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If you don't fight me,I will.ถ้าคุณไม่สู้กับฉัน ฉันจะ The Art of the Deal (2008)
This is the last game you're going to end up dead and I'm going to look like a total asshole... if you don't pull your balls together, man!นายต้องตายแน่ๆ และฉันก็จะกลายเป็นไอ้เห่ย... ถ้านายไม่สู้ให้มันดีๆ เดี๋ยวนี้! Gamer (2009)
- He does not fight like one.- เขาไม่สู้อย่างกับคนอืน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We will not contest him in his committee room.เราจะไม่สู้เขาในสภา Public Enemies (2009)
Sound test.เราจะไม่สู้กับโฮเซนหรอ? Crows Zero II (2009)
Because your sex drive is, like, shockingly underdeveloped.เรื่องที่ความอยากเซ็กซ์ของเธอ ประมาณตกใจไม่สู้ Dare (2009)
We will not fight them at all.เราจะไม่สู้อะไรกับพวกมันทั้งนั้น Defenders of Peace (2009)
Father, even if we don't fight the Separatists, we must defend ourselves!ท่านพ่อ ถ้าหากว่าเราไม่สู้กับพวกแบ่งแยก เราก็ต้องป้องกันตัวเอง! Defenders of Peace (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage   FR: abandonner
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
ไม่สู้จะ[X] (mai sū ja ) EN: not so   
ไม่สู้ดีนัก[X] (mai sū dī nak) EN: not so good ; indifferent   
ไม่สู้สบายใจนัก[v. exp.] (mai sū sabāijai nak) EN: not be so happy   
ไม่สู้สายตา[v. exp.] (mai sū sāitā) EN: avoid someones eyes   
ไม่สู้เป็นไร[xp] (mai sū penrai) EN: it doesn't make much difference ; it does not matter   
ไม่สู้เลวนัก[xp] (mai sū lēo nak) EN: not too bad   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
number systemระบบจำนวนหมายถึงจำนวนตัวเลขในแต่ละระบบ เช่น ระบบฐานสิบ จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 10 ตัว (นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป) คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ฐานสอง จะมีเลขที่ใช้ในระบบ 2 ตัว คือ 0 กับ 1 นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานแปด ฐานสิบหก ฯ เลขระบบฐานอื่นไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top