ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cane

K EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cane-, *cane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cane(n) ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
cane(n) ไม้ไผ่
cane(n) ไม้เรียว, Syn. stick
caned(sl) เมาเหล้าหรือเมายา
cane sugar(n) ซูโครส, See also: น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, Syn. sucrose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cane(เคน) { caned, caning, canes } n. ก้านไม้สั้น, ไม้เท้า, ไม้เรียว, ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง, ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน, ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
cane sugarn. น้ำตาลอ้อย, น้ำตาลทราย
arcane(อาร์'เคน) adj. ลึกลับ, ลี้ลับ (secret)
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
chicane(ชิเคน') n. การหลอก, เพทุบาย, การไม่มีไพ่สำคัญในมือ (เกมไพ่บริดจฺ์) , เล่ห์. -v.ใช้เล่ห์หลอก, See also: chicaner n., Syn. deception
chicanery(ชิเค'นะรี) n. เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การใช่เล่ห์หลอก, Syn. deception
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม
sugar canen. ต้นอ้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า, ไม้ตะพด, ไม้เรียว, ปล้อง
cane(vt) เฆี่ยน, ตี, โบย, ลงแส้, หวด
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย, น้ำตาลอ้อย
buccaneer(n) โจรสลัด
carcanet(n) สายสร้อย
chicanery(n) เล่ห์กล, เล่ห์เพทุบาย, กลอุบาย
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
sugarcane(n) อ้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canescentหงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canescent; hoary-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
Canes, Quadไม้เท้า4ขา, ไม้เท้าฐานกว้าง [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Canestenคาเนสเทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sutter Cane is missing.ซัทเตอร์ เคน หายตัวไป In the Mouth of Madness (1994)
Since she joined the firm... she's been handling Sutter Cane exclusively.ตั้งแต่เข้ามาที่นี่ เธอก็ดูแลเรื่องซัทเตอร์ เคนเป็นพิเศษ In the Mouth of Madness (1994)
Sutter Cane happens to be... this century's most widely read author.ซัทเตอร์ เคนเกิดมา เพื่อเป็นยอดนักเขียนของศตวรรษนี้ In the Mouth of Madness (1994)
Cane outsells them all.เคนจะมาทำลายทุกสถิติ In the Mouth of Madness (1994)
Cane disappeared two months ago without a trace.เคนหายตัวไปเมื่อสองเดือนก่อนโดยไร้ร่องรอย In the Mouth of Madness (1994)
Cane mailed him several chapters... of his new book, oh, not two weeks ago.เคนส่งต้นฉบับมาให้เขา มันเป็นตอนต่างๆ ของหนังสือเล่มใหม่ ราวสองอาทิตย์ก่อน In the Mouth of Madness (1994)
Cane is a billion-dollar franchise.ผลิตภัณฑ์ของเคนขายได้เป็นพันๆล้าน In the Mouth of Madness (1994)
We don't even know where Cane lives.เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคนอยู่ที่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
I picked up some of these Sutter Cane books.ฉันไปหาหนังสือของซัทเตอร์ เคนมาอ่าน In the Mouth of Madness (1994)
Now I know why Cane had the artwork done himself.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมเคนถึงออกแบบปกเอง In the Mouth of Madness (1994)
Put the pieces together, find the town... win a Sutter Cane lunchbox.เราเอาชิ้นส่วนต่างๆมาต่อกันแล้วหาเมือง ผู้ชนะจะได้กล่องข้าวเที่ยงของซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
I desire only ourfair share if Cane is dead... or our property if he's alive.ผมเพียงแค่อยากจะรู้ว่าเคนตายไปแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caneA staff is used to help steady yourself when walking, much like a cane.
caneIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
caneIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพด(n) walking-stick, See also: cane, rod, Syn. ไม้ตะพด, Example: คุณปู่เดินไม่ค่อยไหวจึงต้องใช้ตะพดช่วย, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ถืออย่างหนึ่งทำด้วยไม้รวกเป็นต้น ยาวประมาณ 1 เมตร
ไม้ขี้ฉ้อ(n) rod, See also: cane, whip, lash, Count Unit: ท่อน, อัน, Thai Definition: ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ 2 แนว เท่ากับตี 2 ครั้ง
ไม้เท้า(n) staff, See also: cane, walking stick, crutch, strut, Syn. ไม้สักกะเท้า, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้หรือสิ่งอื่นๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน
ไม้ยาว(n) cane, See also: stick, club, cudgel, rod, Syn. ไม้พลอง, Thai Definition: ไม้ที่ใช้เป็นอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเคน[alkhēn] (n) EN: alkane  FR: alcane [ m ]
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [ f ]
หีบอ้อย[hīp øi] (v, exp) EN: press sugarcane
เฮอร์ริเคน[hoērikhēn] (n) EN: hurricane  FR: ouragan [ m ]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [ f ] ; vélo [ m ] ; bécane [ f ] (fam.) ; cycle [ m ]
โจรสลัด[jōnsalat] (n) EN: pirate ; buccaneer  FR: pirate [ m ] ; boucanier [ m ] ; forban [ m ]
โค้กแคน[khōk khaēn] (n, exp) EN: can of Coke  FR: canette de Coke [ f ] = cannette de Coke [ f ]
คนที่คอยจับผิด[khon thī khøi jap phit] (n, exp) EN: hairsplitting person  FR: ergoteur [ m ] ; ergoteuse [ f ] ; chicaneur [ m ] ; chicaneuse [ f ] ; coupeur de cheveux en quatre [ m ]
โครงเรื่อง[khrōng reūang] (n, exp) EN: story line ; plot  FR: intrigue [ f ] ; scénario [ m ] ; canevas [ m ] ; script [ m ]
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANE K EY1 N
CANES K EY1 N Z
CANEZ K AA0 N EH1 Z
CANED K EY1 N D
CANEDO K AA0 N EY1 D OW0
CANEDY K AH0 N IY1 D IY0
CANEPA K AA0 N EH1 P AH0
CANELO K AH0 N EH1 L OW0
CANEVARI K AA0 N EH0 V AA1 R IY0
CANE-GRASS K EY1 N G R AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cane (v) kˈɛɪn (k ei1 n)
caned (v) kˈɛɪnd (k ei1 n d)
canes (v) kˈɛɪnz (k ei1 n z)
Canelo (n) kənˈɛlou (k @ n e1 l ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔗糖[zhè táng, ㄓㄜˋ ㄊㄤˊ,  ] cane sugar; sucrose #27,691 [Add to Longdo]
手杖[shǒu zhàng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ,  ] cane #44,937 [Add to Longdo]
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, ] cane #482,559 [Add to Longdo]
猎犬座[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ,    /   ] Canes Venatici (constellation) #609,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrzucker { m }cane sugar [Add to Longdo]
Spazierstock { m } | Spazierstöcke { pl }cane | canes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
台風(P);颱風[たいふう, taifuu] (n) typhoon; hurricane; (P) #2,548 [Add to Longdo]
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging) #8,628 [Add to Longdo]
[つえ, tsue] (n) cane; walking stick; staff; (P) #9,477 [Add to Longdo]
鞭;笞;韃;策[むち;ぶち(鞭)(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer #13,225 [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) #14,044 [Add to Longdo]
教鞭[きょうべん, kyouben] (n) (See 教鞭をとる) teacher's cane; teacher's pointer #17,253 [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
カンディル[kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
ケイン[kein] (n) cane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cane \Cane\ (k[=a]n), n. [OE. cane, canne, OF. cane, F. canne,
   L. canna, fr. Gr. ka`nna, ka`nnh; prob. of Semitic origin;
   cf. Heb. q[=a]neh reed. Cf. {Canister}, {canon}, 1st
   {Cannon}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.)
    (a) A name given to several peculiar palms, species of
      {Calamus} and {D[ae]manorops}, having very long,
      smooth flexible stems, commonly called rattans.
    (b) Any plant with long, hard, elastic stems, as reeds and
      bamboos of many kinds; also, the sugar cane.
    (c) Stems of other plants are sometimes called canes; as,
      the canes of a raspberry.
      [1913 Webster]
 
         Like light canes, that first rise big and brave.
                          --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the Southern United States {great cane} is the
      {Arundinaria macrosperma}, and {small cane} is.
      {Arundinaria tecta}.
      [1913 Webster]
 
   2. A walking stick; a staff; -- so called because originally
    made of one of the species of cane.
    [1913 Webster]
 
       Stir the fire with your master's cane. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. A lance or dart made of cane. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Judgelike thou sitt'st, to praise or to arraign
       The flying skirmish of the darted cane. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A local European measure of length. See {Canna}.
    [1913 Webster]
 
   {Cane borer} (Zool.), A beetle {(Oberea bimaculata)} which,
    in the larval state, bores into pith and destroy the canes
    or stalks of the raspberry, blackberry, etc.
 
   {Cane mill}, a mill for grinding sugar canes, for the
    manufacture of sugar.
 
   {Cane trash}, the crushed stalks and other refuse of sugar
    cane, used for fuel, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cane \Cane\ (k[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Caned} (k[=a]nd); p.
   pr. & vb. n. {Caning}.]
   1. To beat with a cane. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or furnish with cane or rattan; as, to cane
    chairs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cane
   n 1: a stick that people can lean on to help them walk
   2: a strong slender often flexible stem as of bamboos, reeds,
     rattans, or sugar cane
   3: a stiff switch used to hit students as punishment
   v 1: beat with a cane [syn: {cane}, {flog}, {lambaste},
      {lambast}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cane /kan/ 
  (female) duck

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 cane
  dog

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top