ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clubhouse

K L AH1 B HH AW2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clubhouse-, *clubhouse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clubhouse(n) สโมสร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was going past the clubhouse yesterday. I saw all these cops.ฉันขับรถผ่านไปที่คลับเฮาส์ เมื่อวานนี้ ฉันเห็นตำรวจเต็มไปหมด AK-51 (2008)
We got to get him back to the clubhouse somehow.เราต้องเอาตัวเขากลับไปด้วย ที่คลับเฮาส์สักระยะ The Pull (2008)
I need you to come to the clubhouse with me.ผมต้องการให้คุณไป ที่คลับเฮาส์กับผม Hell Followed (2008)
I'm gonna move my clubhouse there and park it right next to the falls.ฉันจะย้ายที่ตั้งชมรมไปอยู่นั่น ตั้งมันตรงหน้าน้ำตกเลย Up (2009)
Mayan clubhouse in Heyward.คลับเฮาส์พวกมายันในเฮวาร์ด Albification (2009)
Don't ever come into this clubhouse without your cut.อย่าเข้ามาในคลับเฮาส์นี้ โดยที่ไม่ใส่เสื้อหนังอีกนะ Service (2009)
I build it for the kids in the neighborhood. ... i think it could be used as a kind of clubhouse or i don't knowฉันสร้างไว้ให้เด็กแถวนี้มาเที่ยวเล่น ฉันคิดว่ามันน่าจะใช้เป็นที่สโมสรของเด็ก/Nหรือเปล่าฉันก็ไม่ก็รู้นะ The Lovely Bones (2009)
Clubhouse and garage are all clean. No pharmaceuticals.คลับเฮาส์และอู่ซ่อมรถไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย ไม่มียา The Push (2010)
I'll go check the clubhouse for the receivables.ฉัจะไปตรวจดูบัญชีลูกหนี้ ของคลับเฮาส์ Lochan Mor (2010)
SAVE OUR CLUBHOUSE FROM DEMOLITIONปกป้องคลับเฮ้าท์ของเรา จากการถูกทำลาย From Up on Poppy Hill (2011)
Tearing down the Latin Quarter... and building a new clubhouse is a historical necessity.อย่างรวดเร็วในย่านthe Latin และการสร้างคลับเฮ้าส์ใหม่ ให้เป็นความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ From Up on Poppy Hill (2011)
Most everyone thinks the clubhouse should go.ทุกคนคิดว่าควรจะไปที่สโมสร From Up on Poppy Hill (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLUBHOUSE K L AH1 B HH AW2 S
CLUBHOUSES K L AH1 B HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clubhouse (n) klˈʌbhaus (k l uh1 b h au s)
clubhouses (n) klˈʌbhauzɪz (k l uh1 b h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球场会馆[qiú chǎng huì guǎn, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] clubhouse (golf) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラブハウス[kurabuhausu] (n) clubhouse [Add to Longdo]
海の家[うみのいえ, uminoie] (n) beach hut; beachside clubhouse [Add to Longdo]
倶楽部(ateji)[くらぶ(P);クラブ(P), kurabu (P); kurabu (P)] (n) (uk) club; fraternity; sorority; clubhouse; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clubhouse \Club"house`\, n.
   A house occupied by a club.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clubhouse
   n 1: a building that is occupied by a social club; "the
      clubhouse needed a new roof" [syn: {clubhouse}, {club}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top