ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nightclub

N AY1 T K L AH2 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nightclub-, *nightclub*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nightclub(n) ไนต์คลับ, See also: สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน, Syn. casino, discotheque, nitery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nightclubn. ไนท์คลับ., See also: night clubber n., Syn. nightspot

English-Thai: Nontri Dictionary
nightclub(n) ไนท์คลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nightclubsสถานที่เที่ยวกลางคืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must be coming from that nightclub around the corner.มันจะต้องมาจากไนท์คลับรอบมุมที่ The Birdcage (1996)
Barbara, the nightclub downstairs, he owns it?บาร์บาร่า, ไนท์คลับชั้นล่างที่เขาเป็นเจ้าของมันได้หรือไม่ The Birdcage (1996)
I guess even country nightclubs do the same thing.ขนาดไนท์คลับบ้านนอก ยังมีแบบนี้เหมือนกันเหรอเนี่ย. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
You're just a nightclub singer's daughter!ก็แค่ลูกสาวนักร้องไนท์คลับล่ะว้า! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
And we believe he may be attending similar nightclubs in the midtown district.และเราเชื่อว่าเขาอาจเข้าเที่ยวคลับคล้ายๆ กันนี้ ในบริเวณเขต มิดทาวน์ 52 Pickup (2008)
But ten minutes later, that nightclub was on fire.แต่สิบนาทีต่อมา คลับก็ไฟไหม้ Me and My Town (2008)
I'm sure you heard about the nightclub burning down.ฉันว่าเธอคงได้ยินเรื่องไฟไหม้แล้ว Me and My Town (2008)
She has a fresh nightclub stamp on her wrist.เธอมีรอยปั๊มของไนท์คลับเปิดใหม่ บนหลังมือ Lucky Thirteen (2008)
Because she went to a nightclub in her free time?เพราะว่าเธอไปเที่ยวไนท์คลับยามว่าง Lucky Thirteen (2008)
That's the old Violet Nottingham. Before she met me. Now it's up to me to keep my pooky-bear out of the spotlight and nightclubs and tabloids.ตอนนี้มีผมดูแลเธอให้ห่างจากของพวกนั้นแล้ว Bedtime Stories (2008)
After the White Horse nightclub was destroyed by a suspicious fire, one body was left unclaimed.หลังจากที่ไนท์คลับไวท์ฮอร์ส ถูกไฟไหม้หมด ก็ยังมีอยู่ศพนึงที่ไม่สามารถระบุได้ Everybody Says Don't (2009)
Yes um, I was wondering if I could get driving directions... to a nightclub called Bunker.คือดิฉันอยากทราบทางที่สามารถขับไป ที่ผับ Bunker นะค่ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nightclubThe tourist were ripped off at the nightclub.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลับ(n) club, See also: nightclub, Syn. ไนต์คลับ, Example: ฉันเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดคลับเล็กๆ ใกล้บ้าน, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานเริงรมย์ที่เปิดเวลากลางคืน ขายอาหาร เครื่องดื่ม มีดนตรี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลับ[khlap] (n) EN: club ; nightclub
ไนต์คลับ[naikhlap] (x) EN: nightclub  FR: boîte de nuit [ f ] ; night-club [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NIGHTCLUB N AY1 T K L AH2 B
NIGHTCLUBS N AY1 T K L AH2 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nightclub (n) nˈaɪtklʌb (n ai1 t k l uh b)
nightclubs (n) nˈaɪtklʌbz (n ai1 t k l uh b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜总会[yè zǒng huì, ㄧㄝˋ ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] nightclub; nightspot #19,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイトクラブ[naitokurabu] (n) nightclub; (P) [Add to Longdo]
商売女[しょうばいおんな, shoubaionna] (n) (1) (See 商売人) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); (2) woman who works in an adult entertainment business; (3) woman from the red-light district; demimondaine; prostitute [Add to Longdo]
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女, 水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) { Buddh } (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越, 檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nightclub \nightclub\ n.
   An establishment providing entertainment (as singers,
   dancers, or comedy acts), usually open late into the night or
   early morning, typically serving alcoholic beverages and
   food.
 
   Syn: cabaret.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nightclub
   n 1: a spot that is open late at night and that provides
      entertainment (as singers or dancers) as well as dancing
      and food and drink; "don't expect a good meal at a
      cabaret"; "the gossip columnist got his information by
      visiting nightclubs every night"; "he played the drums at a
      jazz club" [syn: {cabaret}, {nightclub}, {night club},
      {club}, {nightspot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top