ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glee club

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glee club-, *glee club*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
You think Glee Club is gonna change that?- ทุกๆคนเกลียดหนู เธอคิดว่าชมรมร้องเพลง จะทำให้มันเปลี่ยนไปเหรอ? Pilot (2009)
Glee Club needs guys.ชมรมร้องเพลง ต้องการพวกนาย Pilot (2009)
- Didn't see you at Glee Club today.- วันนี้ไม่เห็นเธอที่ชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
Glee Club is here to stay. I believe in my kids.ชมรมร้องเพลง ต้องอยู่ได้ ผมเชื่อในตัวเด็กๆ Showmance (2009)
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving.เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา Showmance (2009)
You know what, guys? I don't want to hear it. Doing that song is going to kill any chance the Glee Club has.ถ้าใช้เพลงนั้น มันจะปิดโอกาสเรานะคะ Showmance (2009)
I officially call this meeting of Glee Club in session.ขอเปิดการประชุม ชมรมร้องเพลง อย่างเป็นทางการ Showmance (2009)
Glee Club ruled this place. And we're on our way back.ชมรมร้องเพลง ดังมากๆ และมันกำลังกลับมา Showmance (2009)
I will not be satisfied until glee club is disbanded.ฉันยังไม่พอใจ จนกว่าจะยุบชมรมร้องเพลง Acafellas (2009)
Getting the cheerios to help out with the glee club Choreographer fund-raiserคุณพาเด็กๆมาช่วยชมรมร้องเพลง หาทุนจ้างครูสอนเต้น Acafellas (2009)
Well, erma, i'm willing to do whatever it takes To make this glee club successful.เอมม่า ฉันทำได้ทุกอย่าง เพื่อให้ชมรมร้องเพลง ประสบความสำเร็จ Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glee clubI'm a member of the Glee Club.

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリークラブ[guri-kurabu] (n) glee club; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glee club \Glee club\
   A club or company organized for singing glees, and (by
   extension) part songs, ballads, etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glee club
   n 1: a club organized to sing together

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top