ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*royalty*

R OY1 AH0 L T IY0   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: royalty, -royalty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
royalty[N] ตำแหน่งราชวงศ์, Syn. sovereignty, nobility, high descent
royalty[N] บุคคลในราชวงศ์, Syn. monarch's family
royalty[N] อำนาจของกษัตริย์
royalty[N] ลักษณะของกษัตริย์, Syn. kingliness, queenliness
royalty[N] สัมปทานจากกษัตริย์
royalty[N] ค่าลิขสิทธิ์
viceroyalty[N] อำนาจของอุปราช
viceroyalty[N] ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง๓. ค่าสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veceroyaltyอุปราช (ตำแหน่ง) [TU Subject Heading]
Royalty สัมปทาน
เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Royaltyค่าสิทธิ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deferred royalty (n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On fiction we will use our own and take another 5% royalty. How's that?นิยายเราจะใช้ของเราเองและใช้เวลาอีกค่าภาคหลวง 5% วิธีที่? The Russia House (1990)
Oh, that's too bad. It's just for royalty, huh?แย่จัง มันสงวนไว้สำหรับพวกราชวงศ์เหรอ Mannequin: On the Move (1991)
Well, you know, um...royalty going out into the city in disguise, it sounds a little strange, don't you think?อืม การที่ราชวงศ์ปลอมตัวลงมาเที่ยวในเมืองเนี่ย มันดูแปลกๆนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)
That I could be royalty?ฉันอาจเป็นเชื้อพระวงค์? Anastasia (1997)
Dimitri, do you really think I'm royalty?ดิมิทรี นายคิดจริงๆหรือว่าฉัน เป็นเชื้อพระวงศ์? Anastasia (1997)
And I have known my share of royalty.และฉันก็รู้เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ ในส่วนของฉัน Anastasia (1997)
Next, we memorise the names of the royalty.ตอนนี้ ท่องชื่อเชื้อพระวงศ์ Anastasia (1997)
We're practically goddamn royalty, ragazzo mio.ถีบตัวขึ้นเป็นชนชั้นผู้ดี Titanic (1997)
It's for royalty.มีไว้สำหรับพวกเจ้า Titanic (1997)
We are royalty, Rose.เราก็เป็นเจ้านะโรส Titanic (1997)
- It's forbidden to touch royalty!เจ้าไม่มีสิทธิ์จะแตะต้องราชวงค์! Anna and the King (1999)
With royalty and officials everywhere.มีความภักดีและเจ้าหน้าที่ อยู่ทั่วไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
She wasn't royalty at all, but a geek, a loser, a servant girl.เธอไม่ใช่คนหรูเลิศทั้งสิ้น แต่เธอเป็นตัวตลก เธอคือผู้แพ้ เป็นสาวเสิร์ฟ A Cinderella Story (2004)
- They're teen royalty.-พวกเขาเป็นดาราของวัยรุ่น Mean Girls (2004)
I mean, I think everybody looks like royalty tonight.ฉันหมายถึง,ฉันคิดว่าเราทุกคนดูดีมากในคืนนี้ Mean Girls (2004)
They treat the brass players like royaltyเขาเอาใจวงดุริยางค์อย่างกับเจ้าชายเลย Swing Girls (2004)
NOT EXACTLY ROYALTY UPTOWN.ไม่ใช่พวกผู้ดีมีสกุล Poison Ivy (2007)
Because of the distance from the discovery well I'll pay you a smaller royalty than you'd get down there...แต่เพราะที่ดินอยู่ไกลจาก บ่อที่ขุดพบน้ำมันแล้ว ผมจึงจะจ่ายค่าสัมปทาน ให้คุณน้อยลง There Will Be Blood (2007)
- What kinda royalty you're talking about? - One sixth.คุณจะให้ค่าสัมปทานเท่าไหร่ หนึ่งในหก There Will Be Blood (2007)
MC royalty in the house, folks.ผู้สืบทอดสโมสร พี่น้องพวกเราเอง Patch Over (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
That young master seems royaltyนายน้อยคนนั้นเหมือนเชื่อพระวงศ์ Iljimae (2008)
Royalty.เป็น เชื้อพระวงศ์ Made of Honor (2008)
Royalty?เชื้อพระวงศ์ ? Made of Honor (2008)
- Royalty?เชื้อพระวงศ์ ? Made of Honor (2008)
I guess in a way, they're a kind of dog royalty.ผมเดาว่า พวกมัน จะเป็นสุนัขที่มีความภักดีต่อเจ้าของ Hachi: A Dog's Tale (2009)
You vote for royalty here?เธอโหวตเลือกราชวงศ์ที่นี่เหรอ Princess Protection Program (2009)
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง Princess Protection Program (2009)
I guess they're the closest thing to royalty my world has.เป็นพวกใกล้ชิดราชวงศ์ที่สุด เท่าที่พวกของฉันมี The Twilight Saga: New Moon (2009)
She may be american royalty, but that woman is a giraffe.ถึงเธอจะเป็นชาวอเมริกันนะ แต่สูงยังกะยีราฟแน่ะ Seder Anything (2009)
I hope she marries someone of royalty status or someone who may become president.ฉันหวังให้เธอแต่งงานกับเจ้าชายหรือใครซักคนที่อาจได้เป็นประธานาธิบดี Episode #1.2 (2009)
We are in line to be the most popular kids in this school over the next couple of years. Yeah, I know. Prom king and queen, homecoming court royalty,เราต่อคิวเป็น คนดังที่สุดใน ร.ร. ราชา-ราชินีงานพรอม Showmance (2009)
The Salvatore name was practically royalty in this town until the war.จนกระทั้งสงคราม มีการสู้รบกันที่นี่--- การสู้รบแห่งวิลโล่ ครีก ใช่ Family Ties (2009)
You are prepared to kill royalty?เจ้าพร้อมที่จะสังหารเชื้อพระวงศ์รึไม่? The Once and Future Queen (2009)
Wouldn't have missed it, brother. How was the royalty?ไม่พลาดของแบบนี้หรอกพี่น้อง ฝ่าบาทเป็นไง The Social Network (2010)
If staking vampire royalty were a viable option trust me, you would not be sitting here.ก่อนที่เธอจะเดิมพัน ถ้าเธอเดิมพันด้วยแวมไพร์ผู้ซื่อสัตย์ / มันคงดี เชื่อสิ / นายคงไม่ได้อยู่ที่นี่ Beautifully Broken (2010)
Etiquette decrees that royalty should be greeted by the official host, in this case, the King.ไม่ตลกเลยนะ The King's Speech (2010)
So we know you dated royalty.ได้ยินมาว่า เธอเดทกับเจ้าชาย The Undergraduates (2010)
You still owe us tips on dating royalty.เธอยังเล่าเรื่องเจ้าชายไม่หมดเลย The Undergraduates (2010)
Politics and government in red with a subsection on royalty and dictators.การเมืองและรัฐบาล สีแดง แล้วก็มีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับ ราชวงศ์และพวกเผด็จการ Goodbye, Columbia (2010)
It seems we were entertaining royalty.ดูเหมือนพวกเราสร้างความสนุกสนานให้กับเชื้อพระวงศ์ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Wait, isn't the royalty from his previous book alone enough to set him up for life?ไม่สิ เขาควรจะทำเงินได้เยอะ จากหนังสือเล่มล่าสุดของเขาไม่ใช่เหรอ Episode #1.13 (2010)
The great amaranthine royalty of Aquitaine... ..who forged this land from barbarian hordes and made it noble and pure!ผู้สืบราชวง แอคควาติ อย่างถูกต้อง ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดิน ขับไล่พวกคนเถื่อน เป็นผู้ทรงเกียรติ Ironclad (2011)
It certainly is. Oh! "Modern Royalty."เขาเรียกว่า "ราชวงศ์ยุคใหม่" จ๊ะ The Kids Stay in the Picture (2011)
How can you do a book on modern royalty without including me and my girls?จะถ่ายรูปราชวงศ์ยุคใหม่ โดยปราศจากแม่\ และลูกๆ หลานๆ ได้อย่างไร? The Kids Stay in the Picture (2011)
I'm styling the photo shoots for the New York portions of Taschen's "Modern Royalty" book.ฉันเป็นคนออกแบบงานถ่ายภาพให้กับ สนพ.ทัสเชนของนิวยอร์ค ในหนังสือ "Modern RoyaltyThe Kids Stay in the Picture (2011)
I got a call that I'm being included in the "Modern Royalty" book.รู้มั้ยว่า... ฉันได้รับโทรศัพท์ ให้ไปร่วม ในหนังสือ "Modern RoyaltyThe Kids Stay in the Picture (2011)
It was the people doing the "Modern Royalty" book.จริงๆแล้วเป็นคนจากหนังสือ Modern Royalty The Kids Stay in the Picture (2011)
Dan Humphrey may not be royalty, but at least he's not a child.ถึงแดน ฮัมฟรีย์จะไม่ได้สูงศักดิ์อะไร แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ทำตัวเป็นเด็ก The Kids Stay in the Picture (2011)
Usually I'd make him wait a standard 48 hours before going on a date, but I make exceptions for royalty.ปกติแล้วฉันต้องให้เขารอ 48 ชม ก่อนที่จะออกเดท, แต่เป็นข้อยกเว้นสำหรับราชวงศ์ Petty in Pink (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
royaltyAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
royaltyIntel gets a huge royalty from the invention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
เข้าเฝ้า[V] have an audience with royalty, See also: be received in audience, appear before royalty, Example: นายตำรวจที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ เลย, Thai definition: ไปหาเจ้านาย
ค่าภาคหลวง[N] royalty, See also: fee for the government, Example: ผู้รับสัมปทานป่าไม้จะต้องชำระค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ภาครัฐ, Thai definition: ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ, Notes: (กฎหมาย)
เครื่องต้น[N] royal utensils, See also: royal wardrobe, food for royalty, Thai definition: เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
พระรูป[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูปชี, Example: ท่านคงจะเบื่อหน่ายทางโลกเต็มทีจึงตัดสินใจจะผนวชเป็นพระรูปเร็วๆ นี้แหละ, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี, Notes: (ราชา)
พระรูปชี[N] royalty in the nunhood, Syn. พระรูป, Example: พระรูปชีพระองค์นั้นเคยเป็นเจ้านายฝ่ายในมาก่อน, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี
พิดทูล[V] speak, See also: speak to royalty, Syn. เพ็ดทูล, Thai definition: พูดกับเจ้านาย
เพ็ดทูล[V] report, See also: to speak to royalty, Syn. พิดทูล, Example: เขาคอยเพ็ดทูลเจ้านายเพื่อประจบประแจงให้ตนได้ดี, Thai definition: พูดกับเจ้านาย
เศวตฉัตร[N] white tiered umbrella of kingship, See also: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty, white umbrella of sovereignty, Syn. ฉัตรขาว, Example: นี่เป็นดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรในพระราชพิธีฉัตรมงคล, Count unit: องค์, Thai definition: เครื่องประดับยศสำหรับเป็นเครื่องประดับยศพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายชั้นสูง, เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ตำหนัก[N] palace, See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abo, Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์, Example: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
ตำหนักแพ[N] residence of royalty built on a raft (/float), Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงลอยพระประทีป ณ พระตำหนักแพ, Count unit: หลัง, Thai definition: ตำหนักที่ตั้งอยู่บนแพ
ถวายบังคม[V] pay homage, See also: pay obeisance to royalty, Example: อาจารย์นัดหมายให้นิสิตทุกคนไปถวายบังคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกัน, Thai definition: แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์อย่างเต็มแบบ โดยคุกเข่ายกมือจรดหน้าผาก แล้วลดลง 3 ครั้ง
เจ้า[N] royalty, See also: prince, lord, ruler, royal, Syn. กษัตริย์, Ant. สามัญชน, Example: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
เจ้านาย[N] royalty, See also: royal-blooded person, Syn. เจ้า, Example: ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายบางพระองค์ รวมทั้งคนทั่วไปด้วย
ทอดพระเนตร[V] look at (of Royalty), Syn. ดู, ชม, มองดู, เพ่ง, จ้อง, พิศ, ทัศนา, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรวิว บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, Notes: (ราชา)
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท[V] know, See also: understand (used when speaking to royalty), Syn. รู้, Example: เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมรูปทรงม้าขึ้น, Notes: (ราชา)
ทราบฝ่าพระบาท[V] know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Thai definition: รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า), Notes: (ราชา)
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม[V] know, See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty), Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ, Thai definition: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา, Notes: (ราชา)
ปกเกล้าปกกระหม่อม[N] Your Majesty the King, See also: form of address used when speaking to the royalty, Example: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
ของถวาย[N] offering/s, See also: gift, present (only to monks, royalty, spirits), Example: ท่านมาถึงสันติอโศก 21.20 น. มาพร้อมของถวาย กระเช้าผลไม้ และของกินของใช้อีกหนึ่งกล่อง, Count unit: ชนิด, Thai definition: สิ่งของที่มอบให้ (ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
ทรงสละราชสมบัติ[v.] (song sala rātchasombat) EN: abdicate (for royalty)   FR: abdiquer (monarque)
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYALTY    R OY1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
royalty    (n) rˈɔɪəltiː (r oi1 @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] ensign of royalty, #36,969 [Add to Longdo]
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] royalty (on books), #42,857 [Add to Longdo]
清道[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, ] to clean the street; to clear the road (i.e. get rid of people for passage of royalty or VIP), #48,120 [Add to Longdo]
王权[wáng quán, ㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] royalty; royal power, #49,762 [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty, #70,102 [Add to Longdo]
微服[wēi fú, ㄨㄟ ㄈㄨˊ, ] in plain clothes (of royalty), #74,429 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Königtum {n}; Königshaus {n}royalty [Add to Longdo]
Krönungsinsignien {pl}oregalia of royalty [Add to Longdo]
Lizenzgebühr {f} | Lizenzgebühren {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Stücklizenzgebühr {f}per-unit royalty [Add to Longdo]
Tantieme {f} (eines Künstlers) | Tantiemen {pl}royalty | royalties [Add to Longdo]
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover [Add to Longdo]
lizenzfrei {adj}royalty-free [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ローヤリティ[, ro-yaritei] (n) royalty [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
ロイヤリティOEM[ロイヤリティオーイーエム, roiyariteio-i-emu] (n) {comp} royalty OEM [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] (n) royalty (on book); (P) [Add to Longdo]
王権[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
王侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
王族[おうぞく, ouzoku] (n,adj-no) royalty; (P) [Add to Longdo]
王道[おうどう, oudou] (n) (1) principles of royalty; rule of right; (2) (See 学問に王道なし) royal road (i.e. easy method); short-cut [Add to Longdo]
王物[おうもの, oumono] (n) king; royalty [Add to Longdo]
金枝玉葉[きんしぎょくよう, kinshigyokuyou] (n) (1) member of the Imperial family; royalty; (2) beautiful clouds [Add to Longdo]
皇族[こうぞく, kouzoku] (n) imperial family; royalty; (P) [Add to Longdo]
[ちん, chin] (pn,adj-no) We; Our; first person pronoun used by royalty [Add to Longdo]
追及権[ついきゅうけん, tsuikyuuken] (n) droit de suite (artist's right to receive a royalty on resale) [Add to Longdo]
特許料[とっきょりょう, tokkyoryou] (n) patent fee; royalty [Add to Longdo]
廟号[びょうごう, byougou] (n) (1) temple name (a two-character posthumous name given to Chinese, Korean and Vietnamese royalty); (2) name given to a mausoleum (or shrine, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Royalty \Roy"al*ty\, n.; pl. {Royalties}. [OF. roialt['e],
   royault['e], F. royaut['e]. See {Royal}, and cf. {Regality}.]
   1. The state of being royal; the condition or quality of a
    royal person; kingship; kingly office; sovereignty.
    [1913 Webster]
 
       Royalty by birth was the sweetest way of majesty.
                          --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   2. The person of a king or sovereign; majesty; as, in the
    presence of royalty.
    [1913 Webster]
 
       For thus his royalty doth speak.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An emblem of royalty; -- usually in the plural, meaning
    regalia. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do I assume
       These royalties, and not refuse to reign? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Kingliness; spirit of regal authority.
    [1913 Webster]
 
       In his royalty of nature
       Reigns that which would be fear'd.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Domain; province; sphere. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is due to a sovereign, as a seigniorage on gold
    and silver coined at the mint, metals taken from mines,
    etc.; the tax exacted in lieu of such share; imperiality.
    [1913 Webster]
 
   7. A share of the product or profit (as of a mine, forest,
    etc.), reserved by the owner for permitting another to use
    the property.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence (Com.), a duty paid by a manufacturer to the owner
    of a patent or a copyright at a certain rate for each
    article manufactured; or, a percentage paid to the owner
    of an article by one who hires the use of it.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top