ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามัญชน

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามัญชน-, *สามัญชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญชน[N] commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์
สามัญชน[N] ordinary people, See also: folk, commoner, people, common people, Syn. คนธรรมดา, Example: คนที่เป็นทั้งสามัญชนย่อมสามารถเป็นอัจฉริยบุคคลพร้อมๆ กันไปด้วย ถ้าปฏิบัติได้ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้, Thai definition: คนที่ไม่ใช่เจ้านาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามัญชนน. คนธรรมดาที่มิใช่เจ้า.
หญ้าแพรกสามัญชน ในความว่า ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girl meets prince.หญิงสามัญชนพบรักกับเจ้าชาย Mannequin: On the Move (1991)
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน Anastasia (1997)
And when I say weฉันหมายถึงสามัญชนที่ปวารณาตน The Corporation (2003)
I want to be like other girlsข้าอยากเป็นเหมือนหญิงสามัญชน Mulan 2: The Final War (2004)
I want to be like other girlsข้าต้องการเป็นเหมือนหญิงสามัญชน Mulan 2: The Final War (2004)
I want to be like other girlsข้าต้องการเป็นเหมือนหญิงสามัญชน Mulan 2: The Final War (2004)
Nice to meet you, I'm Makino Tsukushi.ตกลงพรุ่งนี้ที่จะไปดับเบิ้ลเดทแบบสามัญชนน่ะ ฉันจะไปนะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Hey, wait!เนี่ยะนะเหรอ เดทแบบสามัญชนA Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Ahh, shux..ถ้านี่เธอเรียกว่า เดทแบบสามัญชนละก็... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
That's because there has never been a Crown Princess selected from the Commoners in the histories of the Royal family.นั้นเพราะไม่เคยมี เจ้าหญิงองค์ใดที่คัดเลือกมาจากสามัญชน Episode #1.3 (2006)
I am just an outsider, with only the views of a commoner now.ตอนนี้ฉันเป็นแค่คนนอก แค่ในมุมของสามัญชนธรรมดา Princess Hours (2006)
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน Unstoppable Marriage (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street   FR: gens ordinaires [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grassroots[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนธรรมดา
plebeian[N] สามัญชน, Syn. pleb
plebs[N] สามัญชน, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
rabble[N] สามัญชน
simple[N] คนถ่อมตัว, See also: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
herd(เฮิร์ด) n. ฝูงสัตว์,ฝูงคน,กลุ่มคน,คนเลี้ยงสัตว์. -Phr. (The herb สามัญชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เลี้ยงสัตว์,นำเป็นกลุ่มไป

English-Thai: Nontri Dictionary
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commons(n) กลุ่มสามัญชน,สภาผู้แทนของอังกฤษ
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
plebeian(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plebejer (n) สามัญชน,ประชาชนทั่วไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top