ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王権

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王権-, *王権*
Japanese-English: EDICT Dictionary
王権[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
王権神授説[おうけんしんじゅせつ, oukenshinjusetsu] (n) the theory of the divine right of kings [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Abridge the king's power.王権を弱める。
Why is it that only England succeeded in abridging the King's power?何故イギリスだけが王権を弱めることに成功したのか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You forget the duties and obligations of a king.[JA] "王権"の重責を侮るな Tale of Tales (2015)
Fear not, your obligations shall be respected.[JA] "王権"とやら... 大事になさいませ Tale of Tales (2015)
the disgraces not my determination to your throne[JA] 非難や不運も経験しましたが いかなるものも 王家と王権に対する私の決意と忠誠を 変えることはできませんでした Le roi soleil (2006)
The ruler of Thessaly carries this scepter.[JA] テッサリアの王権を示す笏だ Troy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top