ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระราชวงศ์

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระราชวงศ์-, *พระราชวงศ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชวงศ์[N] royal family, See also: royalty, Syn. ราชวงศ์, Example: หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ทรงแนะนำเกี่ยวกับพระราชวงศ์จักรี, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชวงศ์น. วงศ์ตระกูลของกษัตริย์
พระราชวงศ์เจ้านายในวงศ์ตระกูลของกษัตริย์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The royal family.พระราชวงศ์นี้มี. Anna and the King (1999)
So that's why it became like this.ในประวัติศาตร์ของพระราชวงศ์ เพราะฉะนั้นจึงได้เป็นเช่นตอนนี้ Episode #1.3 (2006)
There are thousands of people waiting outside the palace to catch a glimpse of the royal coupleประชาชนนับล้านรอคอยพระราชวงศ์ทั้งสองออกมาจากพระราชวังเพื่อที่ชมพระบารมี Episode #1.3 (2006)
Then the royal family's publicist will start to build me up, the woman who has watched from the wings for decades.จากนั้นนักประชาสัมพันธ์ของพระราชวงศ์ จะเปลี่ยนแปลงฉัน ผู้หญิงคนนึงที่มองดูจากเบื้องล่างมาเป็นสิบปี The Princess Dowry (2012)
Made mostly for royalty for their African safaris.สส่วนใหญ่สร้างถวายพระราชวงศ์ \สำหรับการล่าสัตว์ในแอฟริกาของพวกเขา Game Ogre (2012)
There's something about the royals for Caine. It's instinctual.มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระราชวงศ์ สำหรับเคน มันเป็นสัญชาตญาณ Jupiter Ascending (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top