ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

版税

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -版税-, *版税*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版税[bǎn shuì, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] royalty (on books), #42,857 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Man, what royalties![CN] - 天哪 版税得多少! Bye Bye Birdie (1963)
Or I could give you 5% of the profits.[CN] 或是分给我百分之五十的版税 或是分给你百分之五的版税 Love Actually (2003)
Liam and I don't exactly keep in touch, and there's been some problems with royalties.[CN] 我跟连恩已经不太联络了 团员之间也有一些争执 为了版税的问题 Homecoming (2005)
I'm leaving and I get to keep my Eva.[CN] 我最近的版税收入 The Punch Bowl (1944)
But it would have to be deducted from the composer's royalties.[CN] 不过得从作曲家的版税 Gloomy Sunday (1999)
The chief physician gets an idea: Patients will supervise themselves.[CN] 每一张DVD,我们抽一块钱版税 这一块钱乘十是十块钱 Da wan (2001)
We were just telling jokes, and George said, "Instead of aristocrat or sophisticates, we use "royalty."[CN] 我们讲笑话和George说: 贵族用来代替 版税 The Aristocrats (2005)
We might as well. We've spent the advance already.[CN] 也好 我们已经花掉我的预付版税 Irresistible (2006)
It's like a publisher抯 advance to an author.[CN] 就像出版社提前的支付作家版税 It's like a publisher抯 advance to an author. The Moral Dimension (1982)
Royalties are 6 percent.[CN] 版税共计6% Gloomy Sunday (1999)
Actually, Kopalski took such heavy advances on the royalty income that by the time the account recoups,[CN] 事实上, 鲍勃预支了很多版税 等到那个帐户恢复的时候 Uptown Girls (2003)
They're going to double my royalties.[CN] 他们要收我两倍的版税 Ray (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top