ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถวายบังคม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถวายบังคม-, *ถวายบังคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถวายบังคม[V] pay homage, See also: pay obeisance to royalty, Example: อาจารย์นัดหมายให้นิสิตทุกคนไปถวายบังคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกัน, Thai definition: แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์อย่างเต็มแบบ โดยคุกเข่ายกมือจรดหน้าผาก แล้วลดลง 3 ครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถวายบังคมก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, Lieutenant Commander Park Dae Su of the Dragon Guard, salute His Majesty!กระหม่อม ผู้แทนผู้บังคับบัญชาพัคเทซู องครักษ์มังกร ถวายบังคมฝ่าบาทพะย่ะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Greetings, King Katuunko.ถวายบังคม ราชาคาตุอันโก Ambush (2008)
Good evening, Sire. Gaius.ถวายบังคม ไกอัส Excalibur (2008)
Good evening, Sire. A very good evening to you, Gaius.ถวายบังคมฝ่าบาท ไกอัส ช่างเป็นช่วงบ่ายที่ดีอะไรอย่างนี้ Beauty and the Beast (2009)
Afternoon, sire.ถวายบังคม ฝ่าบาท Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And don't forget to curtsy.อย่าลืมถวายบังคม The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Your Highness.ถวายบังคมเจ้าหญิง Alice Through the Looking Glass (2016)
Ardyn Izunia, Chancellor of Niflheim... at your humble service.กระหม่อมอาร์ดีน อิซูเนีย เสนาบดีแห่งนิฟเฟิลไฮม์ ขอถวายบังคม ใต้ฝ่าพระบาท Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top