Search result for

เอาไป

(45 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาไป-, *เอาไป*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงไม้เอาไปใส่คาหรือใส่ขื่อไว้.
ออกตัวเอาไปทำผลประโยชน์ได้ เช่น ซื้อทองดีกว่าเพราะออกตัวได้ง่าย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Take me?- เอาไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Here.- เอาไป The First Taste (2008)
Here, Here!เอาไป Portrait of a Beauty (2008)
And if your career had taken off then you wouldn't consider them mistakes.แล้วถ้างานของพ่อมันถูกคนอื่นเอาไปล่ะคะ พ่อคงไม่คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดสินะคะ The Serena Also Rises (2008)
And--and Eleanor Waldorf. How about I come to school with youและเอลินอร์ วอล์ดอฟ เอาไปเป็นว่าฉันจะไปโรงเรียนกับเธอ Chuck in Real Life (2008)
I mean seriously, this can be an ad campaign.ฉันพูดจริงๆนะ นี่สามารถเอาไปใส่ในแคมเปญได้ Pret-a-Poor-J (2008)
White, have the doctor restrained!ไวท์ จับหมอเอาไปขังไว้ Dead Space: Downfall (2008)
How did he take it?เค้าเอาไปอย่างไร Birthmarks (2008)
So we can only test him with whatever we can take to him.ดังนั้นเราสามารถทดสอบเขา ด้วยเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปได้ น่าสนุก อาการกลัวที่โล่งเป็นอาการอย่างหนึ่ง The Itch (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
You can have two.คุณเอาไปได้ 2 คน Last Resort (2008)
If you need anything from in there, get it now.ถ้าคุณต้องการใช้อะไรในนี้ มาเอาไปตอนนี้ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pramūn) EN: put up for auction   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring along[PHRV] เอาไปด้วย, See also: นำไปด้วย, Syn. come along
bring back[PHRV] เอากลับไปคืน, See also: เอาไปคืน, คืน, Syn. put back
bring forward[PHRV] เอาไปวางข้างหน้า, See also: พาไปด้านหน้า
do with[PHRV] ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน
get back[PHRV] เอาไปคืน, See also: คืน, Syn. put back
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
hole up[PHRV] ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
serve round[PHRV] นำออกไปให้, See also: เอาไปให้
take[VT] เอาไป, See also: เอา, Syn. seize, catch
take[VT] ยึด, See also: เอาไปโดยใช้กำลัง, Syn. seize, catch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
reuse(รียูซ') vt. เอาไปใช้อีก,ใช้อีก,ใช้สอยอีก n. การนำไปใช้ใหม่
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch

English-Thai: Nontri Dictionary
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
occupy(vt) มีอยู่,เข้ายึด,เอาไป,ถือตำแหน่ง,ถือเวลา
taking(n) การเอาไป,สิ่งที่ได้,ความน่ารัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
交える[まじえる, majieru] Thai: เอาไปปะปน English: to mix

German-Thai: Longdo Dictionary
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top