ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do with-, *do with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก, ทำอะไรกับ
do with(phrv) จัดการกับ (คน), See also: ปฏิบัติต่อ
do with(phrv) ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน
do with(phrv) มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
do with(phrv) พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
do with(phrv) จำเป็นต้องมี
do with(phrv) ทนไม่ได้, See also: ทนไม่ไหว
do with(phrv) ควบคุมตนเอง, See also: บังคับตนเอง
do without(phrv) ทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี
do without(phrv) กระทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี, Syn. go without, manage without

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ Rebecca (1940)
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น Rebecca (1940)
What did you do with the pieces?เเล้วคุณทําอะไรกับเศษชิ้นส่วนพวกนั้นล่ะ Rebecca (1940)
- I could do with a drink.- ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Rebecca (1940)
I warned her, but she shrugged her shoulders. "What's it got to do with you?" She said.ผมเตือนหล่อน เเต่หล่อนก็ได้แต่ยักไหล่ เเล้วพูดว่า "คุณจะทําอะไรฉันได้ล่ะ" Rebecca (1940)
By the way, what do you do with old bones? Bury them?เเล้วนายจะทํายังไงกับ โครงกระดูกเก่าพวกนั้นล่ะเอาไปฝังรึ Rebecca (1940)
I don't see what the knife has got to do with anything.ฉันไม่เห็นสิ่งที่มีดได้มีจะทำอย่างไรกับสิ่งที่ 12 Angry Men (1957)
- What has that to do with it?- อะไรที่มีจะทำอย่างไรกับมันได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน 12 Angry Men (1957)
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
What can he do with half a hole?สิ่งที่เขาสามารถทำอะไรกับครึ่ง หลุม? Yellow Submarine (1968)
What about this McCluskey? What do we do with this cop?สิ่งที่เกี่ยวกับสัสนี้ เราจะทำอะไรกับตำรวจนี้ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do withAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
do withA man's worth has nothing to do with his appearance.
do withA quarrel arose about what to do with the land.
do withAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
do withAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
do withAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
do withA telephone is something you can't do without.
do withBefore buying anything, you had better ask yourself whether you cannot do without it.
do withBen also has something to do with the matter.
do withBut after she does that with the first glass, what is she going to do with the second one?
do withCan you do with a light meal for lunch?
do withCan you do without an English dictionary?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเสือมือเปล่า(v) do without investment, Thai Definition: แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
เต็มแรง(v) do with all one's strength, See also: do with all one's might, Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด, Example: ควาญช้างนั่งตัวตรง สับคมขอเต็มแรงจนติดแน่นกับโหนกหัวช้าง, Thai Definition: ใช้แรงทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ลามปาม[lāmpām] (v) EN: concern ; touch upon ; have something to do with  FR: concerner
หลับตาทำ[laptā tham] (v, exp) EN: do with one's eyes closed  FR: agir les yeux fermés
ไม่เล่นด้วย[mai len dūay] (v, exp) EN: not wanting to have anything to do with
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai  FR: exiler
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
ตัดขาด[tatkhāt] (v) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown  FR: rompre ; interrompre
วางมือ[wāngmeū] (v) EN: wash one's hands ; withdraw ; down tool ; retire ; have nothing more to do with

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp, v5s) to do without [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u, vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b, vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien [Add to Longdo]
我関せず[われかんせず, warekansezu] (exp) (See 関する) no concern of mine; nothing to do with me [Add to Longdo]
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp, v1) to do with determination [Add to Longdo]
間が持てない[まがもてない, magamotenai] (exp) not knowing what to do with the time one has on one's hand [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top