ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาไปซ่อน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาไปซ่อน-, *เอาไปซ่อน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're Mom's. - And you've been what, hiding them for three years?ของแม่น่ะ แล้วทำไม เอาไปซ่อนมา 3 ปีหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
No. I'll leave it somewhere for Longbottom to find.ไม่ ฉันจะเอาไปซ่อนให้เขาหาดีกว่า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Now, once they're asleep hide them in the broomstick cupboard and pull out a few of their hairs and put on their uniforms.พอพวกเขานอนหลับผล็อย เอาไปซ่อนในตู้เก็บไม้กวาด ดึงผมมาสองสามเส้น และเอาเสื้อของพวกเขาใส่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Whatever you don't want me to clean, better hide it now.อะไรที่เธอไม่อยากให้ฉันทำความสะอาดล่ะก็ น่าจะรีบเอาไปซ่อนซะนะ Howl's Moving Castle (2004)
-Kirk put the plates on Rashan's boat? -Yes.- เคิร์กเอาไปซ่อนไว้ที่เรือราชานเหรอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I can quietly gather up some bags of groceries and hide them up at one of the check stands by the door.เดี๋ยวผมจะแอบรวบรวมเสบียงใส่ถุง แล้วเอาไปซ่อนไว้ แถวๆเคาน์เตอร์ใกล้ทางออก The Mist (2007)
What?แล้วส่งให้เลสเตอร์ เอาไปซ่อนไว้ข้างหลังสินะ Chuck Versus the Marlin (2008)
One splits one's soul and hides part of it in an object.เขาจะแยกวิญญานส่วนหนึ่ง เอาไปซ่อนในวัตถุ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
What are you gonna do with them? Hide them in the closet.คุณจะเอาไปทำอะไร เอาไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าเหรอ Assassins (2011)
- Shit, where are we gonna take him?เชี้ย เราจะไปที่ไหนดี เอาไปซ่อนSetup (2011)
The killer tried to hide it in a neighbor's trash bin.ฆาตกรเอาไปซ่อนใน ถังขยะของเพื่อนบ้าน Restless (2011)
It could be. Maybe somebody tried to hide it.เป็นไปได้ อาจมีคนเอาไปซ่อน Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with[PHRV] ขโมยไป, See also: เอาไปซ่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top