ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉวยไป

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉวยไป-, *ฉวยไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The page is gone. Don't lie to me!หน้ากระดาษมันถูกฉกฉวยไปแล้ว แม่งอย่ามาโกหกข้า III. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
grab away[PHRV] คว้าเอาไป, See also: ฉวยไปทันที
snatch away[PHRV] คว้าไป, See also: ฉวยไป
snatch from[PHRV] คว้าจาก, See also: ฉวยไปจาก, Syn. snatch out of
snatch out ot[PHRV] คว้าจาก, See also: ฉวยไปจาก, Syn. snatch from

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top