ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นำไปด้วย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นำไปด้วย-, *นำไปด้วย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
None taken, jerk.นำไปด้วยไม่ได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Let me check.หนูจะค้นดูให้ แล้วจะนำไปด้วยค่ะ Family Ties (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring along[PHRV] เอาไปด้วย, See also: นำไปด้วย, Syn. come along
take along[PHRV] พาไปกับ, See also: นำไปด้วย, Syn. come along

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top