ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rescue

R EH1 S K Y UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rescue-, *rescue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescue(vt) ช่วยชีวิต, See also: ช่วยเหลือ, Syn. save, salvage, Ant. abandon
rescue(n) การช่วยชีวิต, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aid, salvage, Ant. abandonment, loss
rescue from(phrv) ช่วยเหลือจาก, See also: กู้สถานการณ์จาก, Syn. save from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, ช่วยให้รอด, ให้กำลังแย่งเอาไป, n. การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต, การช่วยให้รอด, การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save, free, release, liberate
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
rescue(n) การช่วยเหลือ, การช่วยชีวิต, การแย่งชิง
rescue(vt) ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, แย่งชิง
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยชีวิต, ผู้แย่งชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescue casesคดีเกี่ยวกับผู้เข้าช่วยให้พ้นภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on, I'll rescue you, Clapper.ยึดมั่นในฉันจะช่วยคุณคแล ปเปอ How I Won the War (1967)
I was sent here on a rescue mission.ถูกส่งมาในภารกิจกู้ภัย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้ Airplane! (1980)
I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you.ผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจ ผมไม่มาที่นี่เพื่อช่วยแรมโบ้จากคุณ First Blood (1982)
I came here to rescue you from him.ผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณจากเขา First Blood (1982)
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ The Thing (1982)
It just wants to go to sleep until the rescue team finds it.But neither is that Thing. The Thing (1982)
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา Return to Oz (1985)
He ran in to rescue his machines.เขาเข้าไปช่วยอุปกรณ์ของเขา Return to Oz (1985)
we're organizing a rescue operation for you. for after you've reached your final objective.เรากำลังจัดเตรียมทีมช่วยเหลือ เพียงแค่พวกคุณทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
By the way, Doris, you seem to think that hunter will rescue you.จะว่าไป ดอริส อยากรู้มั้ยว่าเกิด อะไรขึ้นกับนักล่าของเจ้า Vampire Hunter D (1985)
We'll be safe there and that man will rescue Dan.เราจะปลอดภัยที่นั่น อีกเดี๋ยวชายคนนั้น ก็จะช่วยแดนกลับมา Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescueA stewardess was rescued from the wreck.
rescueBut for his timely rescue, I would have drowned.
rescueHe came to my rescue.
rescueHe did his best to rescue her.
rescueHe had the good fortune to be rescued from the burning building.
rescueHe rescued a boy from drowning.
rescueHe rescued a cat from a high tree.
rescueHe rescued a girl from drowning and was given a reward.
rescueHe rescued the child from the burning house.
rescueHe rescued the child from the fire.
rescueHe rescued the dog at the risk of his own life.
rescueHe rescued the little girl at the cost of his life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้ภัย(v) rescue, See also: save, aid, help, restore, Syn. กอบกู้, ช่วยเหลือ, Example: นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมกู้ภัยในกรณีมีน้ำท่วมฉับพลันแล้ว, Thai Definition: ช่วยให้รอดปลอดภัย
บรรเทาทุกข์(v) rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai Definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
ช่วยชีวิต(v) save one's life, See also: rescue, succour, succor, Syn. ช่วย, ช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยชีวิต[chūay chīwit] (v, exp) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)  FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: save ; rescue ; deliver  FR: s'en sortir
การช่วยชีวิต[kān chūay chīwit] (n, exp) EN: rescue  FR: sauvetage [ m ]
กู้[kū] (v) EN: save ; salvage ; rescue  FR: sauver ; délivrer
กู้ภัย[kūphai] (v) EN: rescue ; salvage  FR: sauver

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCUE R EH1 S K Y UW0
RESCUED R EH1 S K Y UW0 D
RESCUER R EH1 S K Y UW2 ER0
RESCUES R EH1 S K Y UW2 Z
RESCUERS R EH1 S K Y UW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescue (v) rˈɛskjuː (r e1 s k y uu)
rescued (v) rˈɛskjuːd (r e1 s k y uu d)
rescuer (n) rˈɛskjuːər (r e1 s k y uu @ r)
rescues (v) rˈɛskjuːz (r e1 s k y uu z)
rescuers (n) rˈɛskjuːəz (r e1 s k y uu @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抢救[qiǎng jiù, ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ,   /  ] rescue #4,042 [Add to Longdo]
营救[yíng jiù, ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ,   /  ] rescue #12,330 [Add to Longdo]
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ,   /  ] rescue; administer first-aid #15,950 [Add to Longdo]
搭救[dā jiù, ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ,  ] rescue #44,015 [Add to Longdo]
救援队[jiù yuán duì, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄟˋ,    /   ] rescue team [Add to Longdo]
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ,   /  ] rescue and redeem [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergungsarbeiten { pl }rescue work [Add to Longdo]
Bergung { f }; Errettung { f }; Rettung { f } | Bergungen { pl }rescue | rescues [Add to Longdo]
Bergungsmannschaft { f }rescue party; salvage crew [Add to Longdo]
Rettungsaktion { f }rescue operation [Add to Longdo]
Rettungsdienst { m }rescue service [Add to Longdo]
Rettungsflugzeug { n }rescue aircraft; rescue plane [Add to Longdo]
Rettungsgrabung { f }rescue excavation [Add to Longdo]
Rettungshubschrauber { m }rescue helicopter [Add to Longdo]
Rettungsmannschaft { f } | Rettungsmannschaften { pl }rescue party | rescue parties [Add to Longdo]
Rettungsversuch { m }rescue attempt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すけ, suke] (pref) help; rescue; assistant #1,988 [Add to Longdo]
救助[きゅうじょ, kyuujo] (n, vs) relief; aid; rescue; (P) #5,806 [Add to Longdo]
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n, vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P) #6,173 [Add to Longdo]
救う[すくう, sukuu] (v5u, vt) to rescue from; to help out of; to save; (P) #6,726 [Add to Longdo]
救援[きゅうえん, kyuuen] (n, vs) relief; rescue; reinforcement; (P) #6,923 [Add to Longdo]
救済[きゅうさい, kyuusai] (n, vs) relief; aid; rescue; salvation; help; (P) #8,090 [Add to Longdo]
奪還[だっかん, dakkan] (n, vs) recovery; rescue; recapture; (P) #9,626 [Add to Longdo]
助ける(P);援ける;救ける;扶ける;佐ける;佑ける;輔ける[たすける, tasukeru] (v1, vt) to help; to save; to rescue; to give relief to; to spare (life); to reinforce; to promote; to abet; (P) #9,981 [Add to Longdo]
救難[きゅうなん, kyuunan] (n) rescue; salvage #13,806 [Add to Longdo]
奪回[だっかい, dakkai] (n, vs) recovery; rescue; recapture; (P) #18,931 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescue \Res"cue\ (r[e^]s"k[-u]), n. [From {Rescue}, v.; cf.
   {Rescous}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of rescuing; deliverance from restraint, violence,
    or danger; liberation.
    [1913 Webster]
 
       Spur to the rescue of the noble Talbot. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The forcible retaking, or taking away, against law, of
      things lawfully distrained.
    (b) The forcible liberation of a person from an arrest or
      imprisonment.
    (c) The retaking by a party captured of a prize made by
      the enemy. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
         The rescue of a prisoner from the court is
         punished with perpetual imprisonment and
         forfeiture of goods.       --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   {Rescue grass}. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A tall grass
    ({Ceratochloa unioloides}) somewhat resembling chess,
    cultivated for hay and forage in the Southern States.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rescue \Res"cue\ (r[e^]s"k[-u]), v. t. [imp. & p. p. {Rescued}
   (-k?d);p. pr. & vb. n. {Rescuing}.] [OE. rescopuen, OF.
   rescourre, rescurre, rescorre; L. pref. re- re- + excutere to
   shake or drive out; ex out + quatere to shake. See {Qtash} to
   crush, {Rercussion}.]
   To free or deliver from any confinement, violence, danger, or
   evil; to liberate from actual restraint; to remove or
   withdraw from a state of exposure to evil; as, to rescue a
   prisoner from the enemy; to rescue seamen from destruction.
   [1913 Webster]
 
      Had I been seized by a hungry lion,
      I would have been a breakfast to the best,
      Rather than have false Proteus rescue me. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To retake; recapture; free; deliver; liberate; release;
     save.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rescue
   n 1: recovery or preservation from loss or danger; "work is the
      deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of
      lives" [syn: {rescue}, {deliverance}, {delivery}, {saving}]
   v 1: free from harm or evil [syn: {rescue}, {deliver}]
   2: take forcibly from legal custody; "rescue prisoners"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top