ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เอาไป-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เอาไป, *เอาไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Take me?- เอาไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Here.- เอาไป The First Taste (2008)
Here, Here!เอาไป Portrait of a Beauty (2008)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย Rebecca (1940)
By the way, what do you do with old bones? Bury them?เเล้วนายจะทํายังไงกับ โครงกระดูกเก่าพวกนั้นล่ะเอาไปฝังรึ Rebecca (1940)
Why don't you give these out to some of the boys in lieu of pay?เอาไอ้นี่ไปให้ลูกที่บ้านเล่นไป๊ เอาไปเลย จอห์นนี่ แพ็ตซี่ เยลลี่ Blazing Saddles (1974)
Play with these, boys, in lieu of the other things.เอาไปเล่นฆ่าเวลา Blazing Saddles (1974)
There, and that's the last.เอาไป The Little Prince (1974)
Where are you going with that?- คุณจะเอาไปไหน Jaws (1975)
We'll bring them for dinner. We ain't seen anything yet. Over.เราจะเอาไปให้คุณทํากับข้าว เเต่ยังไม่เห็นมันเลย เเค่นี่นะครับ Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
take[VT] เอาไป, See also: เอา, Syn. seize, catch
take away from[PHRV] เอาไป, See also: พรากไปจาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top