ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring forward

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring forward-, *bring forward*, bring forwar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring forward(phrv) เอาไปวางข้างหน้า, See also: พาไปด้านหน้า
bring forward(phrv) จัดขึ้น, See also: เกิดขึ้น, Syn. put off
bring forward(phrv) ทำให้เจริญก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on
bring forward(phrv) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring forward(phrv) สร้างหรือทำหลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring forwardยอดยกมา [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring forward the women.หลีกทางให้พวกผู้หญิง Titanic (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่นเวลา(v) shorten time, See also: bring forward, Syn. ย่นเวลา, Example: ถนนสายนี้ช่วยร่นเวลา และระยะทางในการเดินทางไปได้อีกมากโข, Thai Definition: ทำให้เหลือเวลาน้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยกมา (ย/ม)[yok mā] (v, exp) EN: bring forward ; brought forward

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring forward
   v 1: cause to move forward; "Can you move the car seat forward?"
      [syn: {advance}, {bring forward}] [ant: {back}]
   2: bring forward for consideration; "The case was called up in
     court" [syn: {call up}, {bring forward}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top