ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lie up

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie up-, *lie up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie up[PHRV] นอนพักบนเตียง (เป็นเวลานาน), Syn. lay by, lay up
lie up[PHRV] (เรือ) จอดเทียบท่า (เพื่อซ่อมแซม, ใช้งาน), Syn. put up
lie up[PHRV] ซ่อนตัวเพื่อหลบหนี, Syn. hole up, lie doggo

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lie upon lie.มีแต่คำโกหกทั้งนั้น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
It would be easier to face you bullet here than face what may lie up ahead.มันง่ายกว่าที่จะกินกระสุนตรงนี้ ดีกว่าที่จะไปพบกับสิ่งที่จะเจอข้างหน้า Priest (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top