ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกตัว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกตัว-, *ออกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกตัว[V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
ออกตัว[V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกตัวก. พูดกันตัวหรือแก้ตัวไว้ก่อน
ออกตัวปลดเปลื้องสิ่งที่ตกหนักแก่ตัว
ออกตัวเริ่มเคลื่อนที่ครั้งแรก (ใช้แก่การแข่งขัน)
ออกตัวเอาไปทำผลประโยชน์ได้ เช่น ซื้อทองดีกว่าเพราะออกตัวได้ง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you got our course plotted in? - Yes, sir.-ล็อคเส้นทางและพร้อมออกตัวแล้ว Event Horizon (1997)
- You done already said you ain't even playin'.คุณออกตัวแล้วว่าคุณจะไม่เล่น... The Legend of Bagger Vance (2000)
I told you that she has a fever and her-- She's got a really cold sweat.-อาการเธอเป็นยังไง -เธอมีไข้เหงือออกตัวเย็น The Day After Tomorrow (2004)
Keep your nose up, Joseph. You always were bad at the short takeoff.เชิดหน้าขึ้นหน่อย โจเซฟ ฝีมือออกตัวช่วงสั้นของคุณมักไม่ได้เรื่อง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
No it happens, and then she'll figure out the letters and uhh... sail through.ไม่มีมันเกิดขึ้นและแล้วเธอก็จะคิดออกตัวอักษรและเอ่อ ... แล่นเรือผ่าน Cubeº: Cube Zero (2004)
All three cars launched very quickly.ทั้ง3คันออกตัวมาด้วยความเร็วสูงทั้งหมดเลย Initial D (2005)
Dude, five-O. Take off.เพื่อน, ห้าโมง ออกตัว Pilot (2005)
Drop point clear. All units, deploy.จุดลงปลอดภัย ทุกหน่วยออกตัวได้ Appleseed Ex Machina (2007)
What an amazing first run, mindblowing for Maverick.ออกตัวได้น่าประทับอะไจอะไรเช่นนี้ น่าประหลาดใจสำหรับมาร์เวอริก Surf's Up (2007)
- Yeah, you're good to go.- ได้ ออกตัวได้เลย Disturbia (2007)
Like a great jumping off point.เหมือนหับหารเริ่มต้านออกตัวที่ดีมาก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Which I modeled after da Vinci's Vitruvian Man....ทำให้ผมได้ออกตัวแบบที่อิงมาจาก งาน Vitruvian Man ของดาวินชี่ Football, Feminism and You (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi   FR: se défendre habilement
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: be newly sold ; be newly promoted ; be new distributed ; sell   
ออกตัวยาก[v. exp.] (øktūa yāk) EN: do not sell well   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์,พระเจ้า,กวี,ผู้ออกตัวเงิน,ผู้ทำ,ผู้ประดิษฐ์

English-Thai: Nontri Dictionary
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top