ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring along

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring along-, *bring along*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring along[PHRV] เอาไปด้วย, See also: นำไปด้วย, Syn. come along
bring along[PHRV] ทำให้ก้าวหน้า, See also: ทำให้เจริญก้าวหน้า, Syn. bring on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And maybe you should bring along your friend, Mr. Pikul.และบางทีคุณก็พาเพื่อน ของคุณมาด้วยก็ได้ คุณพิกัลนะ eXistenZ (1999)
Bring along your chopper to the seaside...เอามีดของคุณมาด้วย ที่ริมทะเล... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
nothing beats a summer abroad, but when traveling far from home, it's always nice to bring along an old friend from the neighborhood.ไม่มีอะไรดีเท่ากับซัมเมอร์ที่ต่างประเทศ แต่แค่ได้ออกมาจากบ้าน ก็ดีพอแล้วล่ะ ได้มากับเพื่อนเก่าจากแถวบ้านคุณ Belles de Jour (2010)
Which is why I decided to bring along a little back-up tonight.นั่นคงเป็นเหตุผลเดียวที่คืนนี้ผมจำเป็นต้องมี ทีมสนับสนุนเล็กน้อย Pilot (2010)
Tell her to use the spare door of the car and bring along the stage props.บอกเธอด้วยว่าให้ใช้ประตูสำรองของรถ และเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมา Finding Mr. Destiny (2010)
Yeah, yeah, yeah. Clearance to bring along your mutants.ใช่ ใช่ ใช่ ขออนุญาตให้ พวกกลายพันธุ์ไปด้วย X-Men: First Class (2011)
If you're planning a Preta hunt I suggest you bring along some back up.ถ้าเธอจะไปล่าเพรตต้าแนะนำว่า พากำลังเสริมไปด้วยเถอะ Masks (2011)
The media isn't allowed inside, but those there to audition can bring along one other person.ถึงแม้จะมีแค่หนึ่งคนที่สามารถเข้าร่วมการทดสอบ แต่ก็มีทางที่อีกคนดังนั้นเราจะไปด้วยกัน Episode #1.15 (2011)
Bring along the sled.เตรียมรถม้าได้ Mirror Mirror (2012)
Well, how about this time, you bring along something you didn't have the last time you two fought--โอเค ถ้างั้นคราวนี้คุณก็พกบางสิ่งไป ที่คุณไม่ได้เอาไปคราวที่แล้วที่คูณสองคนสู้กัน Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring alongBring along your friend.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener

Japanese-English: EDICT Dictionary
召し連れる[めしつれる, meshitsureru] (v1,vt) to bring along; to accompany [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top