ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ice

AY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ice-, *ice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50, 000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
iceberg lettuce(n) ผักกาดแก้ว บ้างเรียก crisphead lettuce
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
epicenter(n, name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
civil service system(n, phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ice(n) ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม, Syn. ice cube
ice(n) น้ำแข็ง
ice(vt) โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง, Syn. coat, glaze, trim
ice(n) ลานน้ำแข็ง, See also: ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice(vt) ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice(n) ไอศรีม, See also: ไอติม
iced(adj) เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
iced(adj) ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: เคลือบด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen, icy
ice up(phrv) เคลือบด้วยน้ำแข็ง, Syn. freeze up
icebox(n) ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น, See also: ช่องฟรีซ, Syn. cooler, freezer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง, ท่านที่เฉยเมย, สินบน, ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง, แข็งตัว, คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
ice waterน้ำแข็งละลาย, น้ำเย็นจัด
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง
icebox(ไอซฺ'บอคซฺ) n. ช่องน้ำแข็งในตู้เย็น, ตู้เย็น, Syn. refrigerator
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง, สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
icecap(ไอซฺ'แคพ) n. ถุงน้ำแข็งสำหรับวางบนศีรษะ, ลานน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดปี
iced(ไอซฺทฺ) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, แช่เย็น, มีครีมขาวเคลือบหน้า
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ice(n) น้ำแข็ง, ความเย็นชา, ความเฉยเมย, สินบน
ICE ice cream(n) ไอศกรีม
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย, เย็นชา, เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้สมคบ, ผู้มีส่วนร่วม
advice(n) คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ข่าว
apprentice(n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ice ageช่วงอายุน้ำแข็ง, สมัยน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice bankแผงน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice cap; ice sheetพืดน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ice chillerเครื่องทำน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice deviation riskภัยการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice exclusion clauseข้อกำหนดยกเว้นเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice harvesting storage systemระบบสะสมน้ำแข็งแบบเก็บเกี่ยว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice packการประคบน้ำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ice sheetพืดน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iceน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Iceน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Iceน้ำแข็ง [การแพทย์]
Ice - creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Ice - crystal cloud - Ice cloudเมฆผลึกน้ำแข็ง - เมฆน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Ice carvingการแกะสลักน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Ice Chambersช่องน้ำแข็ง [การแพทย์]
Ice Compressionประคบด้วยน้ำแข็ง [การแพทย์]
ice creamไอศกรีม [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Ice Creamไอศกรีม, ไอสกรีม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ice(n, slang) ฆ่า, See also: to kill another person, Syn. to kill somebody
ice pack(n) ถุงน้ำแข็ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right here! Get your cake, pie, dill pickles and ice cream.ได้รับเค้ก, พาย, ผักชีฝรั่งผัก ดองของคุณ Pinocchio (1940)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
To think they once handed out ice cream wafers.ยื่นออกมาช็อคโกแลตไอศครีม ที่จะคิดว่าคุณเคยยื่นออกมา How I Won the War (1967)
And I'm not giving up my ice cream parlor that I built with these two hands for nothing or nobody!ผมไม่ยอมเสียร้านไอศกรีม ที่สร้างมาด้วยมือสองมือนี้ไปฟรี ๆ Blazing Saddles (1974)
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง The Little Prince (1974)
What about ice cream?- เเล้วไอติมล่ะ Jaws (1975)
Go on, Matthew. Have your ice cream.ไปใน แมทธิว มี ไอศครีม ของ คุณ I Spit on Your Grave (1978)
Listen, Sproggo's talked me into buying him an ice cream, so, ฟัง สปรอกโก พูดคุยฉัน Mad Max (1979)
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious.อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย Phantasm (1979)
Hey, this guy's not gonna leak all over my ice cream, is he?เฮ้ หวังว่าเขาคงไม่ฟาดไอติมฉันจนเกลี้ยงหมดนะ Phantasm (1979)
Whatever it was, it was bigger than the block of ice you found.Jesus, how long do you figure this has been in the ice? The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iceAbout two days in an icebox.
iceA north wind blows, obviously off the icebergs.
iceAs cold as ice.
iceA winter sport that many people enjoy is ice skating.
iceBecause the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.
iceBreak through the ice.
iceDon't be cold as ice.
iceDon't forget your ice skates.
iceEvery spring, the winter ice melts into the streams and rivers and lakes.
iceGive me three ice creams, please.
iceHeat changes ice into water.
iceHeat turned ice into water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาน้ำแข็ง(n) iceberg, Example: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, Count Unit: ลูก, ก้อน, Thai Definition: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
น้ำแข็งเปล่า(n) ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
ชาเย็น(n) iced tea, Example: คุณจะดื่มชาเย็นหรือกาแฟเย็นดีครับ, Thai Definition: น้ำชาที่ชงใส่นมและน้ำตาล
ถังน้ำแข็ง(n) ice bucket
กาแฟเย็น(n) iced coffee, Ant. กาแฟร้อน, Example: ผมรีบสั่งกาแฟเย็นมาดื่มแล้วรีบออกจากร้านไปโดยเร็ว
เย็นเจี๊ยบ(adj) ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นฉ่ำ, Example: ข้างถนนมีลำธารน้ำใสไหลเย็นเจี๊ยบ
เย็นฉ่ำ(adj) ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ, Example: แห้วเย็นฉ่ำช่วยบรรเทาอากาศร้อน
สเกตน้ำแข็ง(n) ice skate, Example: เดือนนี้คณะนักแสดงจากอเมริกาจะมาโชว์การเล่นสเกตน้ำแข็งแบบมืออาชีพให้ได้ชมกัน, Thai Definition: การเล่นอย่างหนึ่ง เล่นบนลานน้ำแข็ง ผู้เล่นต้องสวมสเกตน้ำแข็ง, Notes: (อังกฤษ)
ไอศกรีม(n) ice cream, Syn. ไอติม, ไอศกรีม, Example: คนขายตักไอศกรีมใส่กระป๋องนมที่มีเชือกกล้วยร้อยรูตรงฝา เพื่อให้ลูกค้าหิ้วได้สะดวก, Count Unit: แท่ง, ถ้วย, ลูก, Thai Definition: ของกินทำด้วยน้ำหวาน กะทิ หรือนม เป็นต้น ทำให้ข้นด้วยความเย็น, Notes: (อังกฤษ)
ไอติม(n) ice cream, Syn. ไอศกรีม, ไอศกรีม, Example: ทุกเย็นเขาจะเดินจูงมือน้องไปซื้อไอติมกินกันคนละแท่ง, Count Unit: แท่ง, ลูก, Thai Definition: ของกินทำด้วยน้ำหวาน กะทิ หรือนม เป็นต้น ทำให้ข้นด้วยความเย็น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ไอซ์เบิร์ก[aiboēk] (n) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce
ไอศกรีม[aisakrīm] (n) EN: ice cream  FR: glace [ f ]
ไอติม[aitim] (n) EN: ice cream  FR: glace [ f ]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [ mpl ] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [ m ]
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ICE AY1 S
ICES AY1 S AH0 Z
ICED AY1 S T
ICES AY1 S IH0 Z
ICEMAN AY1 S M AE0 N
ICEBOX AY1 S B AA2 K S
ICEBERG AY1 S B ER0 G
ICEFISH AY1 S F IH2 SH
ICELAND AY1 S L AH0 N D
ICE-NINE AY1 S N AY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ice (v) ˈaɪs (ai1 s)
iced (v) ˈaɪst (ai1 s t)
ices (v) ˈaɪsɪz (ai1 s i z)
icebox (n) ˈaɪsbɒks (ai1 s b o k s)
icecap (n) ˈaɪskæp (ai1 s k a p)
iceman (n) ˈaɪsmæn (ai1 s m a n)
icemen (n) ˈaɪsmɛn (ai1 s m e n)
Iceland (n) ˈaɪslənd (ai1 s l @ n d)
ice-axe (n) ˈaɪs-æks (ai1 s - a k s)
iceberg (n) ˈaɪsbɜːʳg (ai1 s b @@ g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] ice, #2,377 [Add to Longdo]
冰箱[bīng xiāng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] icebox; refrigerator; freezer, #5,326 [Add to Longdo]
冰冷[bīng lěng, ㄅㄧㄥ ㄌㄥˇ, ] ice-cold, #8,639 [Add to Longdo]
冰淇淋[bīng qí lín, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] ice cream, #13,084 [Add to Longdo]
冰凉[bīng liáng, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, / ] ice-cold, #15,047 [Add to Longdo]
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]
冰块[bīng kuài, ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] ice cube; ice chunk, #17,810 [Add to Longdo]
冰山[bīng shān, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ, ] iceberg; CL:座[ zuo4 ], #17,891 [Add to Longdo]
冰激凌[bīng jī líng, ㄅㄧㄥ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] ice cream, #19,163 [Add to Longdo]
冰岛[Bīng dǎo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Iceland, #24,686 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eis { n } | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice [Add to Longdo]
Eisbahn { f } | Eisbahnen { pl }ice rink; skating rink | ice rinks; skating rinks [Add to Longdo]
Eisbeutel { m }ice bag [Add to Longdo]
Eisbewegung { f }ice run [Add to Longdo]
Eisbombe { f }ice cream bomb [Add to Longdo]
Eiscrusher { m }ice crusher [Add to Longdo]
Eisdiele { f }ice cream parlour [Add to Longdo]
Eishockey { n }ice hockey; hockey [Add to Longdo]
Eiskappe { f }ice cap [Add to Longdo]
Eiskruste { f }ice rind [Add to Longdo]
Eiswürfel { m } | mit Eiswürfeln; on the rocks (Getränk)ice cube; icecube | on the rocks [Add to Longdo]
Eiszuwachs { m }ice accretion [Add to Longdo]
Graupel { m } | Graupel { pl }ice pellet | ice pellets [Add to Longdo]
Speiseeis { n }; Eis { n }ice cream [Add to Longdo]
eisfrei { adj }ice free [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
maléfice[มาเลฟิซ] (n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n, vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ice \Ice\ ([imac]s), n. [OE. is, iis, AS. [imac]s; aksin to D.
   ijs, G. eis, OHG. [imac]s, Icel. [imac]ss, Sw. is, Dan. iis,
   and perh. to E. iron.]
   1. Water or other fluid frozen or reduced to the solid state
    by cold; frozen water. It is a white or transparent
    colorless substance, crystalline, brittle, and viscoidal.
    Its specific gravity (0.92, that of water at 4[deg] C.
    being 1.0) being less than that of water, ice floats.
    [1913 Webster]
 
   Note: Water freezes at 32[deg] F. or 0[deg] Cent., and ice
      melts at the same temperature. Ice owes its cooling
      properties to the large amount of heat required to melt
      it.
      [1913 Webster]
 
   2. Concreted sugar. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. Water, cream, custard, etc., sweetened, flavored, and
    artificially frozen.
    [1913 Webster]
 
   4. Any substance having the appearance of ice; as, camphor
    ice.
    [1913 Webster]
 
   {Anchor ice}, ice which sometimes forms about stones and
    other objects at the bottom of running or other water, and
    is thus attached or anchored to the ground.
 
   {Bay ice}, ice formed in bays, fiords, etc., often in
    extensive fields which drift out to sea.
 
   {Ground ice}, anchor ice.
 
   {Ice age} (Geol.), the glacial epoch or period. See under
    {Glacial}.
 
   {Ice anchor} (Naut.), a grapnel for mooring a vessel to a
    field of ice. --Kane.
 
   {Ice blink} [Dan. iisblink], a streak of whiteness of the
    horizon, caused by the reflection of light from ice not
    yet in sight.
 
   {Ice boat}.
    (a) A boat fitted with skates or runners, and propelled on
      ice by sails; an ice yacht.
    (b) A strong steamboat for breaking a channel through ice.
      
 
   {Ice box} or {Ice chest}, a box for holding ice; a box in
    which things are kept cool by means of ice; a
    refrigerator.
 
   {Ice brook}, a brook or stream as cold as ice. [Poetic]
    --Shak.
 
   {Ice cream} [for iced cream], cream, milk, or custard,
    sweetened, flavored, and frozen.
 
   {Ice field}, an extensive sheet of ice.
 
   {Ice float}, {Ice floe}, a sheet of floating ice similar to
    an ice field, but smaller.
 
   {Ice foot}, shore ice in Arctic regions; an ice belt. --Kane.
 
   {Ice house}, a close-covered pit or building for storing ice.
    
 
   {Ice machine} (Physics), a machine for making ice
    artificially, as by the production of a low temperature
    through the sudden expansion of a gas or vapor, or the
    rapid evaporation of a volatile liquid.
 
   {Ice master}. See {Ice pilot} (below).
 
   {Ice pack}, an irregular mass of broken and drifting ice.
 
   {Ice paper}, a transparent film of gelatin for copying or
    reproducing; {papier glac['e]}.
 
   {Ice petrel} (Zool.), a shearwater ({Puffinus gelidus}) of
    the Antarctic seas, abundant among floating ice.
 
   {Ice pick}, a sharp instrument for breaking ice into small
    pieces.
 
   {Ice pilot}, a pilot who has charge of a vessel where the
    course is obstructed by ice, as in polar seas; -- called
    also {ice master}.
 
   {Ice pitcher}, a pitcher adapted for ice water.
 
   {Ice plow}, a large tool for grooving and cutting ice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ice \ice\ ([imac]s), v. t. [imp. & p. p. {iced} ([imac]st); p.
   pr. & vb. n. {icing} ([imac]"s[i^]ng).]
   1. To cover with ice; to convert into ice, or into something
    resembling ice.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with icing, or frosting made of sugar and milk or
    white of egg; to frost, as cakes, tarts, etc.; as, iced
    cupcakes with a pink icing look delicious.
    [1913 Webster + PJC]
 
   3. To chill or cool, as with ice; to freeze.
    [1913 Webster]
 
   4. To kill. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ice
   n 1: water frozen in the solid state; "Americans like ice in
      their drinks" [syn: {ice}, {water ice}]
   2: the frozen part of a body of water
   3: diamonds; "look at the ice on that dame!" [syn: {ice},
     {sparkler}]
   4: a flavored sugar topping used to coat and decorate cakes
     [syn: {frosting}, {icing}, {ice}]
   5: a frozen dessert with fruit flavoring (especially one
     containing no milk) [syn: {ice}, {frappe}]
   6: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   7: a heat engine in which combustion occurs inside the engine
     rather than in a separate furnace; heat expands a gas that
     either moves a piston or turns a gas turbine [syn: {internal-
     combustion engine}, {ICE}]
   8: a rink with a floor of ice for ice hockey or ice skating;
     "the crowd applauded when she skated out onto the ice" [syn:
     {ice rink}, {ice-skating rink}, {ice}]
   v 1: decorate with frosting; "frost a cake" [syn: {frost},
      {ice}]
   2: cause to become ice or icy; "an iced summer drink"
   3: put ice on or put on ice; "Ice your sprained limbs"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ice
  n.
 
   [coined by Usenetter Tom Maddox, popularized by William Gibson's cyberpunk
   SF novels: a contrived acronym for ?Intrusion Countermeasure Electronics?]
   Security software (in Gibson's novels, software that responds to intrusion
   by attempting to immobilize or even literally kill the intruder). Hence,
   icebreaker: a program designed for cracking security on a system.
 
   Neither term is in serious use yet as of late 2003, but many hackers find
   the metaphor attractive, and each may develop a denotation in the future.
   In the meantime, the speculative usage could be confused with ?ICE?, an
   acronym for ?in-circuit emulator?.
 
   In ironic reference to the speculative usage, however, some hackers and
   computer scientists formed ICE (International Cryptographic Experiment) in
   1994. ICE is a consortium to promote uniform international access to strong
   cryptography.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICE
     Image Correction Enhancement (Minolta, Nikon, Scanner)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICE
     In-Circuit-Emulation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICE
     Information and Content Exchange [protocol] (XML)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICE
     Internal Compiler Error (GCC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICE
     Insane Creator Enterprise, "iCE"
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top