Search result for

rut

(147 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rut-, *rut*
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rut[N] ร่องแคบบนถนน, See also: ร่องทาง, Syn. furrow, groove
rut[N] สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ, Syn. habit, circuit, routine
rut[VT] ทำให้เป็นร่อง, Syn. furrow, plow
Ruth[N] หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth
ruth[N] ความสงสาร, See also: ความเวทนา, Syn. compassion, pity
ruth[N] ความเสียใจ, See also: ความโศกเศร้า, Syn. remorse, sorrow
rutty[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยร่องหรือรอย
ruthful[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าทุกขเวทนา
ruttish[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ, Syn. lewd, voluptuous
ruthless[ADJ] ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rut(รัท) n. ความกำหนัดในสัตว์,อารมณ์เพศของสัตว์,ร่องทางรถบนถนน,ร่องล้อรถ,ร่อง,สภาพที่น่าเบื่อหน่ายของชีวิต vi. (สัตว์) มีความกำหนัด
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous
ruttish(รัท'ทิช) adj. เต็มไปด้วยตัณหา
rutty(รัท'ที) adj. เต็มไปด้วยรอยล้อรถ,เต็มไปด้วยร่อง, See also: ruttily adv. ruttiness n.
brut(บรุท) adj. แห้งมาก
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
rut(n) รอยเกวียน,ร่อง,ความเคยชิน,ความน่าเบื่อ
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rutile electrodedลวดเชื่อมรูไทล์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rutalesรูทาเลส [TU Subject Heading]
Rutile รูไทล์
แหล่ง - ในประเทศไทยพบปนอยู่ในแหล่งลานแร่ดีบุกแต่มีขนาดเล็ก ประโยชน์ - ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมลวดเหล็กเชื่อม ใช้ทำโลหะผสม ใช้เป็น electrode ใน arc light ทำให้ porcelain มีสีเหลือง ทำฟันปลอม และทำสี [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rutabaga (n ) หัวผักกาด
rutschig (n) ปากของเด็กทารกผู้หญิง
rutschig (n) สละ (ผลไม้ชนิดหนึ่ง มักใส่ในน้ำหวานเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ruth?รูธ? The Longest Ride (2015)
Ruthie!รูธี All We Had (2016)
I have heard loud and clear, you guys are ruthlessข้าได้ยินชัดเจน พวกเจ้าน่ะมันโหดเหี้ยม Iljimae (2008)
Jesus Christ, there's a fucking monster! God! Hey, you don't happen to have a Baby Ruth on you, do you?พระเจ้า มีสัตว์ประหลาด แกไม่ได้บังเอิญเอาขนมเบบี้รัทมาใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No. Why do you need a Baby Ruth?ไม่ ทำไมฉันต้องเอาเบบี้รัทมาด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Your father is a ruthless murderer, rascal.พ่อของแกมันเป็นฆาตกรที่ไร้ความปรานี,คนชั่ว. Episode #1.8 (2008)
Babe Ruth hits 53rd home run!เบ๊บ รุธ ทำโฮมรันได้เป็นครั้งที่ 53 Changeling (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่ The Forbidden Kingdom (2008)
You was ruthless.นายมันอำมหิต Pineapple Express (2008)
You was ruthless, man.โคตรอำมหิตเลย Pineapple Express (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rutI'm stuck in a rut in my boring job and need to do something new.
rutTom is engaged to Ruth.
rutThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ติดสัด[V] rut, See also: be in heat, cover a female, Syn. เป็นสัด, Example: สุนัขจะติดสัดช่วงต้นฤดูหนาว, Thai definition: อาการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นไปตามฤดูกาล
ถูลู่ถูกัง[ADV] ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ใจไม้ไส้ระกำ[ADJ] unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
รูทีเนียม[N] ruthenium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 44 สัญลักษณ์ Ru เป็น โลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงินเปราะ หลอมละลายที่ 2310 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
ตกน้ำมัน[V] (of an elephant) be in rut, See also: rut, Syn. ตกมัน, ซับมัน, Example: ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ, Thai definition: อาการที่ช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีความกำหนัดแรงกล้าและมีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ, ตกมัน หรือ ซับมัน ก็ว่า, เรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกน้ำมัน, ช้างตกมัน หรือ ช้างซับมัน ก็ว่า
โหดเหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut

CMU English Pronouncing Dictionary
RUT    R AH1 T
RUTT    R AH1 T
RUTH    R UW1 TH
RUTS    R AH1 T S
RUTZ    R AH1 T S
RUTA    R UW1 T AH0
RUTER    R UW1 T ER0
RUTAN    R UW1 T AH0 N
RUTTS    R AH1 T S
RUTLEY    R AH1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rut    (v) (r uh1 t)
Ruth    (n) (r uu1 th)
ruts    (v) (r uh1 t s)
rutted    (v) (r uh1 t i d)
Rutgers    (n) (r uh1 t g @ z)
Rutland    (n) (r uh1 t l @ n d)
rutting    (v) (r uh1 t i ng)
ruthless    (j) (r uu1 th l i s)
Rutherford    (n) (r uh1 th @ f oo d)
Rutherglen    (n) (r uh1 dh @ g l e n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ
rutschig(adj adv) ลื่น, See also: S. glatt, A. fest,
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirschbrunft {f}; Hirschbrunst {f}rut of the stags [Add to Longdo]
Rute {f} | Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Rute {f}switch [Add to Longdo]
Rute {f}; Ziemer {m}pizzle [Add to Longdo]
Rutengänger {m}diviner [Add to Longdo]
Rutsch {m}slide; slip; fall [Add to Longdo]
Rutsche {f}; Rutschbahn {f}slide [Add to Longdo]
Rutsche {f}; Rinne {f}chute [Add to Longdo]
Rutschkupplung {f} [techn.]slipping clutch; sliding clutch; friction clutch [Add to Longdo]
Rutschkupplungsscheibe {f} [techn.]slipping clutch disc [Add to Longdo]
Rutschpartie {f}glissade [Add to Longdo]
Spurrille {f} | Spurrillen {pl}rut | ruts [Add to Longdo]
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut [Add to Longdo]
rutschen; gleiten; abgleiten | rutschend; gleitend; abgleitend | gerutscht; geglitten; abgeglitten | er/sie/es rutscht; er/sie/es gleitet | ich/er/sie/es rutschte; ich/er/sie/es glitt | er/sie/es ist/war gerutscht; er/sie/es ist/war geglittento slide {slid; slid} | sliding | slid | he/she/it slides | I/he/she/it slid | he/she/it has/had slid [Add to Longdo]
rutschen; verrutschento slip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great, #3,490 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] rut; track, #23,384 [Add to Longdo]
暴戾[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] ruthless, #48,745 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] ruthenium Ru, transition metal, atomic number 44, #50,980 [Add to Longdo]
车辙[chē zhé, ㄔㄜ ㄓㄜˊ, / ] rut (of a wagon); track, #65,238 [Add to Longdo]
芸香[yùn xiāng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] Rutaceae; the citrus family, #84,429 [Add to Longdo]
金红石[jīn hóng shí, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] rutile (mineral form of titanium oxide TiO2), #91,349 [Add to Longdo]
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand), #115,234 [Add to Longdo]
路得[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Ruth (name); mother of Obed in the Bible, #240,598 [Add to Longdo]
拉特格斯大学[Lā tè gé sī dà xué, ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄍㄜˊ ㄙ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Rutgers University (Newark, New Jersey), #408,612 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
滑り台[すべりだい, suberidai] Rutschbahn (fuer Kinder) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rut \Rut\, n. [F. rut, OF. ruit, L. rugitus a roaring, fr.
   rugire to roar; -- so called from the noise made by deer in
   rutting time.]
   1. (Physiol.) Sexual desire or oestrus of deer, cattle, and
    various other mammals; heat; also, the period during which
    the oestrus exists.
    [1913 Webster]
 
   2. Roaring, as of waves breaking upon the shore; rote. See
    {Rote}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rut \Rut\, v. i. [imp. & p. p. {Rutted}; p. pr. & vb. n.
   {Rutting}.]
   To have a strong sexual impulse at the reproductive period;
   -- said of deer, cattle, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rut \Rut\, v. t.
   To cover in copulation. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rut \Rut\, n. [variant of route.]
   A track worn by a wheel or by habitual passage of anything; a
   groove in which anything runs. Also used figuratively.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rut \Rut\, v. t.
   To make a rut or ruts in; -- chiefly used as a past
   participle or a participial adj.; as, a rutted road.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rut
   n 1: a groove or furrow (especially one in soft earth caused by
      wheels)
   2: a settled and monotonous routine that is hard to escape;
     "they fell into a conversational rut" [syn: {rut}, {groove}]
   3: applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened
     sexual arousal and activity [syn: {estrus}, {oestrus},
     {heat}, {rut}] [ant: {anestrum}, {anestrus}, {anoestrum},
     {anoestrus}]
   v 1: be in a state of sexual excitement; of male mammals
   2: hollow out in the form of a furrow or groove; "furrow soil"
     [syn: {furrow}, {rut}, {groove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top