ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

callousness

K AE1 L AH0 S N AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -callousness-, *callousness*, callousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา callousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *callousness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLOUSNESS K AE1 L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
callousness (n) kˈæləsnəs (k a1 l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwieligkeit {f}callousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 callousness \cal"lous*ness\ n.
   lack of passion or feeling.
 
   Syn: unfeelingness, hardness, insensibility.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 callousness
   n 1: devoid of passion or feeling; hardheartedness [syn:
      {unfeelingness}, {callousness}, {callosity}, {hardness},
      {insensibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top